Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Marketing wydawniczy (konwersatorium)mgr Urszula Jańczyk
ONLINE 15:00 - 16:40 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
ONLINE 16:40 - 18:20 T Historia literatury polskiej (od roku 1918 do 1989) (ćwiczenia)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia doktryn estetycznych (ćwiczenia)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
ONLINE 10:50 - 11:40 T Czytanie Leśmiana (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
CN-217 13:20 - 15:00 T Seminarium licencjackie I (seminarium)dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-217 10:50 - 12:30 T Seminarium licencjackie II (seminarium)dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)mgr Urszula Jańczyk
ONLINE 13:20 - 15:00 T Rynek wydawniczy w Polsce (konwersatorium)mgr Urszula Jańczyk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)dr hab. Monika Kulesza
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Promocja ksiązki w mediach (konwersatorium)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
ONLINE 12:30 - 14:10 T Tradycja językowa w pracy edytora (ćwiczenia)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Czytanie Różewicza (wykład)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 10:50 T Literatura powszechna (od roku 1918) (wykład)dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
CN-203 11:40 - 15:00 A Projektowanie publikacji (ćwiczenia)mgr Magdalena Byrska
CN-019 15:00 - 18:20 A Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)dr Paweł Janowski
CN-022 15:00 - 18:20 A Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38