Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 14:10 T Socjologia wiedzy (wykład)dr Tomasz Peciakowski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Statystyka (warsztaty - Grupa 1)
Od: 2020-10-01 do 2020-11-30
dr Krzysztof Jurek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Instytucje i organizacje pomocy społecznej (wykład)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
ONLINE 10:50 - 12:30 T Polityka społeczna (wykład)dr Agnieszka Zaborowska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Administracja publiczna i prawa człowieka (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Aktywna polityka rynku pracy (wykład)Ks. dr Marek Wódka
ONLINE 15:00 - 15:50 T Aktywna polityka rynku pracy (ćwiczenia)Ks. dr Marek Wódka
ONLINE 15:50 - 17:30 A Wykluczenie cyfrowe (konwersatorium)mgr Katarzyna Kwiatosz
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-306 09:10 - 10:50 T Socjologia rodziny (seminarium)dr Małgorzata Szyszka
C-306 10:50 - 12:30 T Metody badań online (warsztaty)Ks. dr Tomasz Adamczyk
C-306 12:30 - 14:10 T Przygotowanie i realizacja projektu badawczego (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Monika Adamczyk
C-306 15:50 - 17:30 T Socjologia gospodarki (seminarium)prof. dr hab. Sławomir Partycki
C-306 17:30 - 18:20 T Zagrożenia i ochrona użytkowników Internetu (konwersatorium)mgr Michał Wójcik
ONLINE 18:20 - 20:00 T Statystyka (warsztaty - Grupa 1)
Od: 2020-12-01 do 2021-01-27
dr Krzysztof Jurek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 B Polityka społeczna (ćwiczenia)dr Agnieszka Zaborowska
ONLINE 12:30 - 14:10 B Analiza i ocena nowych technologii (wykład)Ks. dr Tomasz Adamczyk
ONLINE 12:30 - 14:10 A Metody i narzędzia analizy Internetu (ćwiczenia)Ks. dr Tomasz Adamczyk
ONLINE 14:10 - 15:50 T Etyczne problemy zawodu socjologa (konwersatorium)Ks. dr Tomasz Adamczyk
ONLINE 15:50 - 17:30 T Rozwój gospodarczy w kontekście globalizacji (konwersatorium)Ks. dr hab. Maciej Hułas
ONLINE 17:30 - 19:10 B Metody i narzędzia analizy Internetu (wykład)dr Alina Betlej
ONLINE 19:10 - 20:00 T Zamówienia publiczne (konwersatorium)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 A Socjologia wiedzy (ćwiczenia - Grupa 1) dr Magdalena Lipnicka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Etyka (wykład)Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
ONLINE 14:10 - 15:50 T Socjologia Internetu (seminarium)dr Alina Betlej

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38