Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2023/2024Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-07CI-200 18:20 - 20:50 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Krzysztof Napora
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-11C-742 09:10 - 11:40 Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2023-10-11CI-102A1 11:40 - 15:00 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2023-10-11CI-102A3 15:00 - 18:20 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2023-10-11CI-102A3 18:20 - 20:00 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-12C-743 11:40 - 15:00 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2023-10-12CI-102A3 15:00 - 18:20 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Kaczor
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-13CI-102A3 08:20 - 10:00 Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Vacat
2023-10-13CI-102A3 10:00 - 12:30 Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2023-10-13CI-102A1 12:30 - 15:50 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2023-10-13CI-102A3 15:50 - 19:10 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz
2023-10-13CI-102A3 19:10 - 20:50 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-14ONLINE 16:40 - 20:50 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Krzysztof Napora
2023-10-21CI-103 17:30 - 20:00 Historia filozofii (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Jacek Jarocki
2023-10-28ONLINE 12:30 - 16:40 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Krzysztof Napora
2023-10-28ONLINE 13:20 - 17:30 Historia filozofii (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Jacek Jarocki
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-08ONLINE 09:10 - 11:40 Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2023-11-08ONLINE 11:40 - 15:00 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2023-11-08ONLINE 15:00 - 18:20 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2023-11-08ONLINE 18:20 - 20:00 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-09ONLINE 11:40 - 15:00 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2023-11-09ONLINE 15:00 - 18:20 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Kaczor
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-10ONLINE 08:20 - 10:00 Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Vacat
2023-11-10ONLINE 10:00 - 12:30 Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2023-11-10ONLINE 12:30 - 15:50 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2023-11-10ONLINE 15:50 - 19:10 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz
2023-11-10ONLINE 19:10 - 20:50 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-25ONLINE 13:20 - 17:30 Historia filozofii (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Jacek Jarocki
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-29ONLINE 09:10 - 11:40 Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2023-11-29ONLINE 11:40 - 15:00 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2023-11-29ONLINE 15:00 - 18:20 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2023-11-29ONLINE 18:20 - 20:00 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-30ONLINE 11:40 - 15:00 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2023-11-30ONLINE 15:00 - 18:20 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Kaczor
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-01ONLINE 08:20 - 10:00 Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Vacat
2023-12-01ONLINE 10:00 - 12:30 Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2023-12-01ONLINE 12:30 - 15:50 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2023-12-01ONLINE 15:50 - 19:10 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz
2023-12-01ONLINE 19:10 - 20:50 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-02ONLINE 12:30 - 16:40 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Krzysztof Napora
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-20ONLINE 11:40 - 15:00 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2023-12-20ONLINE 15:00 - 18:20 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2023-12-20ONLINE 18:20 - 20:00 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-21ONLINE 11:40 - 15:00 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2023-12-21ONLINE 15:00 - 18:20 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Kaczor
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-22ONLINE 08:20 - 10:00 Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Vacat
2023-12-22ONLINE 10:00 - 12:30 Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2023-12-22ONLINE 12:30 - 15:50 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2023-12-22ONLINE 15:50 - 19:10 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz
2023-12-22ONLINE 19:10 - 20:50 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-20ONLINE 08:20 - 12:30 Historia filozofii (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Jacek Jarocki
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-24ONLINE 11:40 - 13:20 Prawo rzymskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Karol Adamczewski
2024-01-24ONLINE 11:40 - 13:20 Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Kaczor
2024-01-24ONLINE 15:00 - 16:40 Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
2024-01-24ONLINE 16:40 - 17:30 Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-26ONLINE 08:20 - 09:10 Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Vacat
2024-01-26ONLINE 09:10 - 11:40 Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
2024-01-26ONLINE 12:30 - 14:10 Prawoznawstwo (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2024-01-26ONLINE 14:10 - 15:50 Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Paweł Lewandowski
2024-01-26ONLINE 15:50 - 17:30 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz
2024-01-26ONLINE 17:30 - 18:20 Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Jaszcz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 17:16