Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-236 10:50 - 12:30 T Filozofia prawa (konwersatorium)dr hab. Katarzyna Stępień
GG-236 12:30 - 14:10 T Teoria systemów dedukcyjnych (konwersatorium)dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
GG-236 14:10 - 15:00 T Filozofia Boga (ćwiczenia)dr Paulina Sulenta
GG-236 15:00 - 16:40 T Filozofia Boga (wykład)dr Paulina Sulenta
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-236 08:20 - 09:10 T Metodologia nauk (wykład)Ks. dr hab. Robert Kublikowski
GG-236 09:10 - 10:00 T Historia filozofii w Polsce i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
GG-236 10:00 - 11:40 T Historia filozofii w Polsce (wykład)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
ONLINE 11:40 - 13:20 T Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)dr Maksymilian Roszyk
GG-236 13:20 - 14:10 T Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)dr hab. Anna Palusińska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-236 13:20 - 15:00 T Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38