Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-249 08:20 - 10:00 T Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)Ks. dr hab. Robert Kublikowski
GG-249 10:00 - 11:40 T Etyka szczegółowa (wykład)S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
GG-249 11:40 - 12:30 T Teoria mnogości (wykład)prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
GG-249 12:30 - 14:10 T Ogólna metodologia nauk (wykład)dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
GG-249 15:50 - 17:30 T Filozofia przyrody ożywionej (ćwiczenia)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
GG-249 17:30 - 18:20 T Filozofia przyrody ożywionej (wykład)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-249 10:00 - 11:40 T Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)dr Marcin Iwanicki
GG-249 11:40 - 13:20 T Filozofia przyrodoznawstwa (konwersatorium)Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
GG-249 13:20 - 15:00 T Metodologia historii filozofii (konwersatorium)dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
GG-249 15:00 - 16:40 T Teoria poznania - Epistemologia (wykład)dr Błażej Gębura
GG-249 16:40 - 17:30 T Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)dr Błażej Gębura
GG-249 17:30 - 19:10 T Główne problemy filozofii Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (konwersatorium)dr Paulina Sulenta
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-249 10:50 - 12:30 T Język łaciński dla filozofów (translatorium)dr hab. Andrzej Stefańczyk
GG-249 12:30 - 14:10 T Bioetyka (konwersatorium)dr Wojciech Lewandowski
ONLINE 14:10 - 15:00 T Etyka szczegółowa (ćwiczenia)
Od: 2020-11-18 do 2021-01-27
dr Wojciech Lewandowski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 65) mgr Michał Narecki
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Maria Piwińska
ONLINE 11:40 - 12:30 T Etyka szczegółowa (ćwiczenia)
Od: 2020-10-01 do 2020-11-17
dr Wojciech Lewandowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 69) dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
GG-107B 10:50 - 13:20 T Historia filozofii nowożytnej (wykład)dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 68) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Iwona Fijołek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19