Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 14:10 - 15:50 T Introduction to Jewish Studies: Jewish Religion and Tradition through text, music and art (konwersatorium)dr Oded Peles
ONLINE 14:10 - 15:50 T Jewish-Christian Relations: Challenges and Possibilities (konwersatorium)dr Faydra Shapiro
ONLINE 14:10 - 15:50 T Modern Hebrew - Beginners Level (konwersatorium)dr Angelika Adamczyk
C-922A 15:50 - 17:30 T Nowożytne i współczesne spory o naturę człowieka (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
C-526 15:50 - 17:30 T Wielkie pytania filozoficzne w historii literatury (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Modern trends in software development (konwersatorium)mgr inż. Kamil Zieliński
C-526 17:30 - 19:10 T Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
C-115 17:30 - 19:10 T Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Monika Komsta
C-526 19:10 - 20:50 T Język łaciński dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
C-115 19:10 - 20:50 T Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Piotr Lipski
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-103A 15:50 - 17:30 T Logika praktyczna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Anna Karczewska
C-115 15:50 - 17:30 T Logika scholastyczna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
C-103A 17:30 - 19:10 T Epistemologia przekonań religijnych (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
ONLINE 17:30 - 19:10 T Filozoficzne problemy badań nad odpowiedzialną sztuczną inteligencją (konwersatorium)dr Tomasz Łach
ONLINE 18:20 - 20:00 T Poland: its history and culture (konwersatorium)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
C-115 19:10 - 20:50 T Ewolucjonizm - kreacjonizm (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL
C-103A 19:10 - 20:50 T Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-512 15:50 - 17:30 T Filozofia przyrody (seminarium)
Od: 2024-02-15 do 2024-03-13
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
C-115 15:50 - 17:30 T Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
dr Paulina Sulenta
C-115 17:30 - 19:10 T Bioetyczne spory wokół ingerowania w ludzką naturę (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Marcin Ferdynus
C-512 17:30 - 19:10 T Etyczne problemy nauki i techniki (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
C-115 19:10 - 20:50 T Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-526 15:50 - 17:30 T Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Małgorzata Borkowska
C-220 15:50 - 17:30 T Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
C-220 17:30 - 18:20 T Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Maksymilian Roszyk
C-526 17:30 - 19:10 T Neuronauki a filozofia (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Monika Dunin-Kozicka
C-220 18:20 - 19:10 T Główne pojęcia i współczesne teorie etyczne (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Lewandowski
ONLINE 18:20 - 20:00 T Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)
Od: 2024-03-05 do 2024-06-23
dr Iwona Szewczak
C-526 19:10 - 20:50 T Etyka (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jan Kłos
C-220 19:10 - 20:50 T Historia filozofii (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T American Short Story (konwersatorium)dr Dominika Bugno-Narecka
ONLINE 07:30 - 09:10 T Biblical Hebrew and the World of Hebrew Bible (konwersatorium)Ks. dr Krzysztof Kinowski
TZ-WNSINOZ 07:30 - 09:10 T Biotechnology application in daily life (konwersatorium)
Od: 2024-02-23 do 2024-06-23
dr hab. inż. Andrea Baier, prof. KUL
ONLINE 07:30 - 09:10 T Citizen and court (konwersatorium)dr Paweł Wrzaszcz
ONLINE 07:30 - 09:10 T Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)dr Kamila Sobieraj
ONLINE 07:30 - 09:10 T Contemporary global economy - threats and challenges (konwersatorium)dr Piotr Rubaj
ONLINE 07:30 - 09:10 T Counseling and human development (konwersatorium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 07:30 - 09:10 T Crime and Punishment in Ancient Rome (konwersatorium)dr Izabela Leraczyk
ONLINE 07:30 - 09:10 T Epidemiology (konwersatorium)dr Michał Mełges
ONLINE 07:30 - 09:10 T Ethnomusicology and Film (konwersatorium)dr Christopher Ballengee
ONLINE 07:30 - 09:10 T Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
ONLINE 07:30 - 09:10 T Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)
Od: 2024-02-15 do 2024-03-04
dr Iwona Szewczak
ONLINE 07:30 - 09:10 T Happiness and the good life (konwersatorium)dr Marcin Iwanicki
ONLINE 07:30 - 09:10 T History and Political Culture of Poland (konwersatorium)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
ONLINE 07:30 - 09:10 T Human corporeity and sexuality: anthropological controversies (konwersatorium)dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
ONLINE 07:30 - 09:10 T International protection of human rights (konwersatorium)dr Robert Tabaszewski
ONLINE 07:30 - 09:10 T Introduction to Biblical Coptic Language (konwersatorium)Ks. dr Tomasz Bąk
ONLINE 07:30 - 09:10 T Introduction to critical thinking (konwersatorium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
ONLINE 07:30 - 09:10 T Introduction to the History of the European Legal Culture (konwersatorium)dr Bożena Czech-Jezierska
ONLINE 07:30 - 09:10 T Justice – idea or reality? (konwersatorium)dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
ONLINE 07:30 - 09:10 T Labour Law and Employment in Poland (konwersatorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
ONLINE 07:30 - 09:10 T Philosophy of culture and civilization (konwersatorium)prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
ONLINE 07:30 - 09:10 T Psychology at school (konwersatorium)dr Ewelina Świdrak
ONLINE 07:30 - 09:10 T Rationality and cognitive biases (konwersatorium)dr Paweł Stróżak
ONLINE 07:30 - 09:10 T Religion and Law. Changing perspectives and prospects. (konwersatorium)dr Michał Zawiślak
ONLINE 07:30 - 09:10 T Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 07:30 - 09:10 T Storytelling across contemporary media (konwersatorium)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
ONLINE 07:30 - 09:10 T The function of moral values in integral development of student (konwersatorium)dr Ewelina Szlachta
ONLINE 07:30 - 09:10 T The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
ONLINE 07:30 - 09:10 T The personalistic education (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
ONLINE 07:30 - 09:10 T Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
ONLINE 07:30 - 09:10 T Ведення бізнесу в туристичній галузі в Польщі (konwersatorium)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
ONLINE 07:30 - 09:10 T Становлення української національної ідентичності (ХХ – ХХІ ст. ст.): переломні моменти (konwersatorium)dr Albert Nowacki
CP-38 09:10 - 10:50 T Filozofia przyrody (seminarium)
Od: 2024-03-14 do 2024-06-23
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Introduction to the study of language (konwersatorium)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-04-03ONLINE 19:10 - 20:50 Storytelling across contemporary media (konwersatorium)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-04-12C-1039 10:50 - 12:30 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2024-04-12C-526 10:50 - 12:30 Etyka (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jan Kłos
2024-04-12C-220 10:50 - 12:30 Historia filozofii (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
2024-04-12C-115 10:50 - 12:30 Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
2024-04-12C-922A 10:50 - 12:30 Filozofia przyrody (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2024-04-12C-220 12:30 - 14:10 Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-04-12C-103A 12:30 - 14:10 Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Piotr Lipski
2024-04-12C-103A 15:00 - 16:40 Główne pojęcia i współczesne teorie etyczne (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Lewandowski
2024-04-12C-220 15:00 - 16:40 Neuronauki a filozofia (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Monika Dunin-Kozicka
2024-04-12C-103A 16:40 - 18:20 Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Monika Komsta
2024-04-12C-220 16:40 - 18:20 Język łaciński dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-04-13C-103A 08:20 - 10:00 Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Monika Komsta
2024-04-13C-220 08:20 - 10:00 Język łaciński dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2024-04-13C-103A 10:00 - 11:40 Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Maksymilian Roszyk
2024-04-13C-220 10:00 - 11:40 Neuronauki a filozofia (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Monika Dunin-Kozicka
2024-04-13C-220 11:40 - 13:20 Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-04-13C-103A 11:40 - 13:20 Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Piotr Lipski
2024-04-13C-220 14:10 - 15:50 Historia filozofii (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
2024-04-13C-103A 14:10 - 15:50 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2024-04-13C-115 14:10 - 15:50 Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
2024-04-13C-922A 14:10 - 15:50 Filozofia przyrody (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2024-04-13C-526 14:10 - 15:50 Etyka (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jan Kłos
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-04-18ONLINE 07:30 - 09:10 Citizen and court (konwersatorium)dr Paweł Wrzaszcz
2024-04-18B-013 11:40 - 13:20 Biotechnology application in daily life (konwersatorium)dr hab. inż. Andrea Baier, prof. KUL
2024-04-25ONLINE 07:30 - 09:10 Citizen and court (konwersatorium)dr Paweł Wrzaszcz
2024-05-09C-208 15:50 - 17:30 Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2024-05-16ONLINE 07:30 - 09:10 Citizen and court (konwersatorium)dr Paweł Wrzaszcz
2024-05-23ONLINE 10:50 - 12:30 History and Political Culture of Poland (konwersatorium)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-06-03ONLINE 17:30 - 19:10 Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-06-07ONLINE 17:30 - 19:10 Filozoficzne problemy badań nad odpowiedzialną sztuczną inteligencją (konwersatorium)dr Tomasz Łach
2024-06-21C-922A 10:50 - 12:30 Filozofia przyrody (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2024-06-21C-220 10:50 - 12:30 Historia filozofii (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
2024-06-21C-1039 10:50 - 12:30 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2024-06-21C-526 10:50 - 12:30 Etyka (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jan Kłos
2024-06-21C-115 10:50 - 12:30 Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
2024-06-21C-220 12:30 - 14:10 Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-06-21C-103A 12:30 - 14:10 Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Piotr Lipski
2024-06-21C-103A 15:00 - 16:40 Główne pojęcia i współczesne teorie etyczne (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Lewandowski
2024-06-21C-220 15:00 - 16:40 Neuronauki a filozofia (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Monika Dunin-Kozicka
2024-06-21C-220 16:40 - 18:20 Język łaciński dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2024-06-21C-103A 16:40 - 18:20 Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Monika Komsta
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-06-22C-220 08:20 - 10:00 Język łaciński dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2024-06-22C-103A 08:20 - 10:00 Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (translatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Monika Komsta
2024-06-22C-220 10:00 - 11:40 Neuronauki a filozofia (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Monika Dunin-Kozicka
2024-06-22C-103A 10:00 - 11:40 Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Maksymilian Roszyk
2024-06-22C-103A 11:40 - 13:20 Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr Piotr Lipski
2024-06-22C-220 11:40 - 13:20 Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-06-22C-115 14:10 - 15:50 Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
2024-06-22C-526 14:10 - 15:50 Etyka (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jan Kłos
2024-06-22C-220 14:10 - 15:50 Historia filozofii (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
2024-06-22C-103A 14:10 - 15:50 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2024-06-22C-922A 14:10 - 15:50 Filozofia przyrody (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2024-07-23 14:17