Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 14:10 - 15:50 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Marcin Zieliński
C-115 15:50 - 17:30 T Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
dr Monika Dunin-Kozicka
GG-212A 15:50 - 17:30 T Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
dr Monika Dunin-Kozicka
CP-22 15:50 - 17:30 T Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr Anna Starościc
C-115 17:30 - 19:10 T Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
GG-212A 17:30 - 19:10 T Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
CP-33 17:30 - 19:10 T Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
C-526 19:10 - 20:50 T Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
C-115 19:10 - 20:50 T Geneza życia (konwersatorium)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
GG-212A 19:10 - 20:50 T Geneza życia (konwersatorium)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-922A 15:50 - 16:40 T Metody badań naukowych (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
C-115 15:50 - 17:30 T Natura wszechświata (konwersatorium)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
GG-212A 15:50 - 17:30 T Natura wszechświata (konwersatorium)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
C-922A 16:40 - 18:20 T Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
C-115 17:30 - 19:10 T Pochodzenie człowieka (konwersatorium)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
GG-212A 17:30 - 19:10 T Pochodzenie człowieka (konwersatorium)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
C-922A 18:20 - 20:00 T Wprowadzenie do metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
C-115 19:10 - 20:50 T Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
GG-212A 19:10 - 20:50 T Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
C-922A 20:00 - 20:50 T Logika dla filozofów (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-115 15:50 - 17:30 T Filozofia przyrody (seminarium)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
GG-212A 15:50 - 17:30 T Filozofia przyrody (seminarium)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
C-526 15:50 - 17:30 T Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
dr Paulina Sulenta
C-115 17:30 - 19:10 T Ewolucje sztuki i estetyki - historie filozoficzne (konwersatorium)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
GG-212A 17:30 - 19:10 T Ewolucje sztuki i estetyki - historie filozoficzne (konwersatorium)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
C-526 17:30 - 19:10 T Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
C-526 19:10 - 20:50 T Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
C-922A 19:10 - 20:50 T Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-922A 15:50 - 17:30 T Dramat ludzkiej wolności i jego antropologiczne podstawy w historii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
CP-25 15:50 - 17:30 T Odyseja filozoficzna - świat, bogowie, ludzie w poszukiwaniu natury człowieka (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Monika Komsta
C-922A 17:30 - 19:10 T Bóg a zło (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Marek Piwowarczyk
C-115 17:30 - 19:10 T Metafizyczny obraz świata (konwersatorium)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
GG-212A 17:30 - 19:10 T Metafizyczny obraz świata (konwersatorium)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
C-922A 19:10 - 20:50 T Etyka (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jan Kłos
C-115 19:10 - 20:50 T Historia filozofii (seminarium)
Od: 2023-11-16 do 2024-01-28
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
GG-212A 19:10 - 20:50 T Historia filozofii (seminarium)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-15
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-06C-1039 11:40 - 13:20 Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2023-10-06GG-212A 11:40 - 13:20 Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2023-10-06C-922A 13:20 - 15:00 Natura wszechświata (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2023-10-06C-103A 13:20 - 15:00 Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2023-10-06C-103A 16:40 - 18:20 Wprowadzenie do metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
2023-10-06C-922A 16:40 - 18:20 Pochodzenie człowieka (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2023-10-06C-103A 18:20 - 20:00 Metody badań naukowych (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2023-10-06C-922A 18:20 - 20:00 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-07C-220 08:20 - 10:00 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2023-10-07C-103A 08:20 - 10:00 Logika dla filozofów (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2023-10-07C-220 10:00 - 11:40 Natura wszechświata (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2023-10-07C-103A 10:00 - 11:40 Wprowadzenie do metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
2023-10-07C-220 11:40 - 13:20 Pochodzenie człowieka (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2023-10-07C-103A 11:40 - 13:20 Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2023-10-07C-220 14:10 - 15:50 Historia filozofii (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
2023-10-07C-512 14:10 - 15:50 Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
2023-10-07C-103A 14:10 - 15:50 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
2023-10-07C-526 14:10 - 15:50 Etyka (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jan Kłos
2023-10-07C-922A 14:10 - 15:50 Filozofia przyrody (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2023-10-07C-603 14:10 - 15:50 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-11C-910 17:30 - 19:10 Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-21C-115 17:30 - 19:10 Pochodzenie człowieka (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-24C-1039 11:40 - 12:30 Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2023-11-24C-115 11:40 - 12:30 Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2023-11-24C-103A 12:30 - 14:10 Natura wszechświata (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2023-11-24C-1039 12:30 - 14:10 Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2023-11-24C-103A 15:50 - 17:30 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2023-11-24C-1039 15:50 - 17:30 Wprowadzenie do metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
2023-11-24C-1039 17:30 - 19:10 Metody badań naukowych (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-25C-220 08:20 - 10:00 Logika dla filozofów (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2023-11-25C-103A 08:20 - 10:00 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2023-11-25C-103A 10:00 - 11:40 Natura wszechświata (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2023-11-25C-220 10:00 - 11:40 Wprowadzenie do metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
2023-11-25C-103A 11:40 - 13:20 Pochodzenie człowieka (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2023-11-25C-220 11:40 - 13:20 Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2023-11-25C-220 14:10 - 16:40 Historia filozofii (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
2023-11-25C-115 14:10 - 16:40 Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
2023-11-25C-526 14:10 - 16:40 Etyka (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jan Kłos
2023-11-25C-103A 14:10 - 16:40 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
2023-11-25C-603 14:10 - 16:40 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
2023-11-25C-922A 14:10 - 16:40 Filozofia przyrody (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-08ONLINE 14:10 - 15:50 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Marcin Zieliński
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-12C-321 15:50 - 17:30 Natura wszechświata (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2023-12-12C-1039 19:10 - 20:50 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-01-09C-326 15:50 - 17:30 Natura wszechświata (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-01-09C-1039 19:10 - 20:50 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-01-16C-326 15:50 - 17:30 Natura wszechświata (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-01-16C-326 19:10 - 20:50 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-17C-115 19:10 - 20:50 Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr Monika Dunin-Kozicka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-26C-1039 10:00 - 11:40 Pochodzenie człowieka (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2024-01-26C-1039 11:40 - 12:30 Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2024-01-26C-115 11:40 - 12:30 Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2024-01-26C-1039 12:30 - 14:10 Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2024-01-26C-103A 12:30 - 14:10 Natura wszechświata (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-01-26C-103A 15:50 - 17:30 Pochodzenie człowieka (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2024-01-26C-1039 15:50 - 17:30 Wprowadzenie do metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
2024-01-26C-1039 17:30 - 19:10 Metody badań naukowych (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2024-01-26C-103A 17:30 - 19:10 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-27C-103A 08:20 - 10:00 Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-01-27C-220 08:20 - 10:00 Logika dla filozofów (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2024-01-27C-103A 10:00 - 11:40 Natura wszechświata (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Zenon Roskal
2024-01-27C-220 10:00 - 11:40 Wprowadzenie do metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
2024-01-27C-103A 11:40 - 13:20 Pochodzenie człowieka (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2024-01-27C-220 11:40 - 13:20 Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2024-01-27C-103A 14:10 - 16:40 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
2024-01-27C-220 14:10 - 16:40 Historia filozofii (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Gutowski
2024-01-27C-526 14:10 - 16:40 Etyka (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Jan Kłos
2024-01-27C-603 14:10 - 16:40 Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
2024-01-27C-922A 14:10 - 16:40 Filozofia przyrody (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2024-01-27C-115 14:10 - 16:40 Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2024-07-23 13:17