Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 17:30 - 19:10 T Ekonomia międzynarodowa (wykład)dr Piotr Rubaj
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 1) dr Mirosław Urbanek
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 2) dr Mirosław Urbanek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa 3) dr Mirosław Urbanek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium)dr Anna Spoz
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium)dr Maria Zuba-Ciszewska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Ekonomia międzynarodowa (seminarium)dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Gospodarka i polityka gospodarcza (seminarium)dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Rachunkowość i finanse (seminarium)dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Strategie finansowania przedsiębiorstw (seminarium)dr hab. Grzegorz Zasuwa
ONLINE 10:50 - 12:30 T Rachunek kosztów (wykład)dr Maria Paździor
ONLINE 12:30 - 14:10 T Źródła finansowania działalności gospodarczej (wykład)dr Maria Paździor
ONLINE 14:10 - 15:50 B Ocena efektywności zarządzania nadwyżkami finansowymi (laboratorium)dr Robert Pankiewicz
ONLINE 14:10 - 15:50 A Wycena instrumentów dłużnych (laboratorium)dr Jerzy Michałowski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (wykład)dr Jerzy Michałowski
ONLINE 17:30 - 19:10 T Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jerzy Michałowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 B Analiza strategiczna przedsiębiorstw (konwersatorium)dr Maria Paździor
ONLINE 09:10 - 10:50 A Controlling i budżetowanie (konwersatorium)dr Joanna Nucińska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Bankowość (seminarium)prof. dr hab. Marian Żukowski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Podatki w przedsiębiorstwie (wykład)dr Mariusz Sokołek
ONLINE 12:30 - 14:10 A Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego (wykład)dr Dorota Tokarska
ONLINE 12:30 - 14:10 B Wprowadzenie do prawa finansowego (wykład)dr Piotr Pomorski
ONLINE 14:10 - 17:30 B Finanse i gospodarka sektora publicznego (seminarium)dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 A Projektowanie systemu rachunkowości (laboratorium)dr Anna Spoz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 B Analiza makroekonomiczna (wykład)dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 A Rachunkowość komputerowa (laboratorium - Grupa 1) dr Robert Pankiewicz
ONLINE 12:30 - 14:10 B Analiza makroekonomiczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 A Analiza makroekonomiczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19