Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-105 10:00 - 11:40 T Seminarium z historii najnowszej (seminarium)dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
CN-102 10:00 - 11:40 T Seminarium z historii nowożytnej (seminarium)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
CN-104 10:00 - 11:40 T Seminarium z historii XIX w. (seminarium)dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
CN-104 11:40 - 12:30 T Polskie Państwo Podziemne (wykład)prof. dr hab. Rafał Wnuk
CN-105 12:30 - 14:10 T Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
CN-103 13:20 - 14:10 T Dzieje Lubelszczyzny i Kresów od XVI do XVIII wieku (wykład)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
CN-103 14:10 - 15:00 T Konserwacja i reprografia archiwaliów (wykład)dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
CN-103 15:00 - 15:50 T Szlachta Prus Królewskich - heraldyka, majątek, urzędy (wykład)dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
GG-B 15:50 - 16:40 T Wojskowość polska i powszechna w dobie renesansu (wykład)dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
GG-B 16:40 - 17:30 T U źródeł wojskowości Polski wczesnośredniowiecznej (wykład)dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
CN-102 18:20 - 19:10 T Russia 1801-1917: Between Reforms and Revolution (wykład)dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-105 08:20 - 09:10 T Lubelszczyzna w średniowieczu (wykład)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
GG-B 09:10 - 10:00 T Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
CTW-102 10:50 - 11:40 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Justyna Iskra
CN-205 12:30 - 14:10 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CN-105 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 3) mgr Sabina Więsyk
CTW-202 15:50 - 17:30 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr Patrycja Leśniak-Walczuk
CTW-102 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-019 07:30 - 08:20 T Współczesna kancelaria, registratura i archiwum bieżące (wykład)dr Robert Derewenda
CN-019 08:20 - 10:00 T Digitalizacja zasobów archiwalnych (warsztaty)dr Robert Derewenda
CN-103 10:00 - 10:50 T Świat średniowiecznych legend i eposów (wykład)prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
CN-103 10:50 - 11:40 T Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład)dr Marcin Baranowski
CN-103 11:40 - 12:30 T Wojsko Księstwa Warszawskiego (wykład)dr hab. Ewa Ziółek
CN-019 12:30 - 14:10 T Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
CN-103 14:10 - 15:00 T Statystyka i demografia historyczna (wykład)dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
GG-B 15:50 - 17:30 T Seminarium z nauk pomocniczych historii (seminarium)dr hab. Tomasz Panfil
CN-019 15:50 - 17:30 T Statystyka i demografia historyczna (laboratorium - Grupa 1) dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
CN-019 17:30 - 19:10 T Statystyka i demografia historyczna (laboratorium - Grupa 2) dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-408 09:10 - 10:50 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
CN-102 10:50 - 12:30 T Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce Piastów i Jagiellonów (konwersatorium)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka, prof. KUL
CN-102 12:30 - 13:20 T Kobiety i polityka: Jagiellonki polskie w XV stuleciu (wykład)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka, prof. KUL
CN-103 13:20 - 14:10 T Wybrane zagadnienia historii społecznej (wykład)dr hab. Irena Wodzianowska
CN-103 14:10 - 15:00 T O wolność naszą i waszą. Polacy w walce o niepodległość i ruchach wolnościowych XIX-wiecznej Europy (wykład)dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
CN-105 17:30 - 19:10 T Metodyka opracowania współczesnej dokumentacji aktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) (warsztaty)dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-102 09:10 - 10:50 T Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)dr Natalia Turkiewicz
CN-105 11:40 - 12:30 T Jak wychować dziecko? Rodzicielstwo i edukacja w okresie nowożytnym (wykład)dr hab. Joanna Szady
CN-103 12:30 - 13:20 T Edukacja historyczna w przestrzeni publicznej (konwersatorium)dr hab. Ewa Rzeczkowska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 17:16