Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-901 07:30 - 09:10 T Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Maciej Czerniakowski
C-922 09:10 - 10:50 T Literatura amerykańska (seminarium)dr Patrycja Antoszek
C-1035 09:10 - 10:50 T Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Maciej Czerniakowski
C-903 10:50 - 12:30 T Fonologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
C-922 10:50 - 12:30 T Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)dr Tomasz Niedokos
C-901 10:50 - 12:30 T Morfologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
C-921 12:30 - 14:10 T Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Patrycja Antoszek
C-903 12:30 - 14:10 T Morfologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
C-921 14:10 - 15:50 T Fonologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
C-903 14:10 - 15:50 T Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa 2) dr Patrycja Antoszek
C-927 14:10 - 15:50 T Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
CTW-217 15:50 - 17:30 T Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
C-903 17:30 - 19:10 T Literatura anglojęzyczna (seminarium)dr Magdalena Sawa
C-927 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) dr Paul Miller-Melamed
C-927 19:10 - 20:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paul Miller-Melamed
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-204 09:10 - 10:50 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr Piotr Steinbrich
C-1035 09:10 - 10:50 T Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa 2) dr Łukasz Borowiec
ONLINE 11:40 - 12:30 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Justyna Iskra
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 2) mgr Patrycja Wośko
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Ryszard Skrzyniarz
ONLINE 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-204 07:30 - 09:10 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym (ćwiczenia)dr Izabela Olszak
C-927 09:10 - 10:50 T Składnia (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Anna Bondaruk
C-627 10:50 - 12:30 T Składnia (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Anna Bondaruk
C-922 12:30 - 14:10 T Metodyka (seminarium)dr Piotr Steinbrich
C-627 12:30 - 14:10 T Zarządzanie informacją i terminologią (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL
C-921 14:10 - 15:50 T Językoznawstwo stosowane (seminarium)dr hab. Wojciech Malec
C-627 14:10 - 15:50 T Zarządzanie informacją i terminologią (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-627 09:10 - 10:50 T Językoznawstwo ogólne (seminarium)prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
C-921 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Sadowska
C-927 09:10 - 10:50 T Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa 1) dr Łukasz Borowiec
C-922 10:50 - 12:30 T Językoznawstwo (seminarium)dr Sławomir Zdziebko
CTW-217 12:30 - 14:10 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)dr Piotr Steinbrich
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-217 09:10 - 10:50 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jolanta Sak-Wernicka
CTW-204 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jerzy Skwarzyński
C-1035 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Joanna Grzybowska
C-927 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2) dr Jerzy Skwarzyński
C-1035 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Joanna Grzybowska
C-921 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) dr Anna Sadowska
CTW-217 12:30 - 14:10 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Jolanta Sak-Wernicka
C-927 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr Jerzy Skwarzyński
C-1035 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) dr Anna Sadowska
ONLINE 13:20 - 15:00 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36