Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-921 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr Joanna Grzybowska
C-921 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) dr Joanna Grzybowska
C-922 12:30 - 14:10 T Literatura amerykańska (seminarium)dr Patrycja Antoszek
C-608 14:10 - 15:50 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr Piotr Steinbrich
C-608 15:50 - 17:30 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Piotr Steinbrich
ONLINE 17:30 - 19:10 T Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Anna Oleszczuk
ONLINE 19:10 - 20:50 T Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Anna Oleszczuk
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-921 07:30 - 09:10 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
C-903 07:30 - 09:10 T Morfologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
C-921 09:10 - 10:50 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
C-903 09:10 - 10:50 T Morfologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
CTW-102 10:50 - 11:40 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Justyna Iskra
C-927 10:50 - 12:30 T Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa 2) dr Łukasz Borowiec
CTW-204 14:10 - 15:50 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
CTW-204 15:50 - 17:30 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 2) dr Agnieszka Żmuda
CTW-102 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-927 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Grzybowska
C-922 09:10 - 10:50 T Językoznawstwo stosowane (seminarium)dr Jolanta Sak-Wernicka
C-927 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) dr Joanna Grzybowska
C-901 09:10 - 10:50 T Składnia (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Anna Bondaruk
C-922 10:50 - 12:30 T Językoznawstwo (seminarium)dr hab. Wojciech Malec
C-901 10:50 - 12:30 T Składnia (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Anna Bondaruk
CTW-204 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 5) dr Piotr Steinbrich
CTW-204 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 1) dr Piotr Steinbrich
C-903 17:30 - 19:10 T Literatura angielska XX i XXI w. (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
CTW-204 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 3) dr Piotr Steinbrich
C-903 19:10 - 20:50 T Literatura angielska XX i XXI w. (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-408 07:30 - 09:10 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-922 09:10 - 10:50 T Literatura i nowe media (seminarium)dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
C-927 10:50 - 12:30 T Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa 1) dr Łukasz Borowiec
C-901 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 4) dr Piotr Steinbrich
C-901 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa 2) dr Piotr Steinbrich
C-927 14:10 - 15:50 T Tłumaczenie tekstów ogólnych i użytkowych (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Anna Oleszczuk
C-1035 15:50 - 17:30 T Literaturoznawstwo (seminarium)dr Magdalena Sawa
C-903 15:50 - 17:30 T Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
C-903 17:30 - 19:10 T Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
C-927 17:30 - 19:10 T Tłumaczenie tekstów ogólnych i użytkowych (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Anna Oleszczuk
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-927 07:30 - 09:10 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Izabela Olszak
C-922 09:10 - 10:50 T Literatura anglojęzyczna (seminarium)dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
C-921 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jerzy Skwarzyński
CTW-204 10:50 - 12:30 T Literatura amerykańska XX i XXI w. (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
C-901 12:30 - 14:10 T Językoznawstwo ogólne (seminarium)dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
CTW-204 12:30 - 14:10 T Literatura amerykańska XX i XXI w. (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
CTW-204 14:10 - 15:50 T Fonologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
CTW-204 15:50 - 17:30 T Fonologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-05CTW-113 09:10 - 10:50 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:16