Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-246 10:50 - 12:30 T Sztuka dyskusji (ćwiczenia)dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
GG-246 12:30 - 14:10 T Retoryka w dyskursie publicznym (ćwiczenia)dr Paweł Fortuna
GG-246 14:10 - 15:50 T Wystąpienia publiczno-oratorskie (warsztaty)dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
GG-246 15:50 - 17:30 T Sztuka negocjacji (ćwiczenia)dr Jacek Sobek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Erystyka i sofistyka (konwersatorium)dr Tomasz Łach
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)dr hab. Imelda Chłodna-Błach
ONLINE 12:30 - 14:10 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
ONLINE 15:00 - 15:50 T Sztuka negocjacji (wykład)dr Jacek Sobek
ONLINE 15:50 - 16:40 T Sztuka dyskusji (wykład)dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Komunikacja emocjonalna (ćwiczenia)dr hab. Maria Gondek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Teoria perswazji (konwersatorium)dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38