Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 6) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-107B 09:10 - 10:50 T Logika praktyczna (ćwiczenia)dr Tomasz Łach
GG-107B 10:50 - 12:30 T Prezentacje multimedialne (ćwiczenia)dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
GG-107B 12:30 - 14:10 T Topika (ćwiczenia)dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-02 08:20 - 10:00 T Elementy sztuki aktorskiej (warsztaty)dr hab. Witold Kopeć
CTW-02 10:00 - 11:40 T Sztuka etykiety (ćwiczenia)dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
CTW-02 11:40 - 13:20 T Sztuka żywego słowa (warsztaty)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 10:00 - 10:50 T Podstawy retoryki stosowanej (wykład)dr hab. Maria Gondek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Sztuka pisania tekstów użytkowych (ćwiczenia)dr hab. Paweł Nowak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Retoryczne środki wyrazu (ćwiczenia)dr Joanna Kiereś-Łach
ONLINE 15:00 - 16:40 T Podstawy retoryki stosowanej (ćwiczenia)Ks. dr Michał Klementowicz
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 5) mgr Barbara Okulska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 69) dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
ONLINE 10:00 - 11:40 T Zagadnienia z filozofii człowieka (konwersatorium)dr hab. Wojciech Daszkiewicz
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 68) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 11:40 - 13:20 T Logika praktyczna (wykład)dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19