Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-205 09:10 - 10:50 T Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej (ćwiczenia)dr Monika Szabłowska-Zaremba
CTW-102 12:30 - 14:10 T Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Cecylia Galilej
CN-203 12:30 - 14:10 T Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-204 14:10 - 15:50 T Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Cecylia Galilej
CTW-102 14:10 - 15:50 T Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CTW-102 15:50 - 17:30 T Laboratorium słowa: jak skutecznie mówić i pisać (warsztaty)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 11:40 T Kultura i komunikacja (wykład)dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Justyna Iskra
ONLINE 12:30 - 14:10 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr Monika Szabłowska-Zaremba
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 3) mgr Patrycja Wośko
ONLINE 15:50 - 17:30 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Ryszard Skrzyniarz
ONLINE 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Metodologia badań literackich (wykład)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Językoznawstwo ogólne (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 11:40 T Antropologia kultury (wykład)prof. dr hab. Adam Fitas
ONLINE 12:30 - 13:20 T Teoria literatury - wybór zagadnień (wykład)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-101 15:00 - 15:50 T Media i poznanie (ćwiczenia)mgr Mateusz Niedziela
CN-101 15:50 - 17:30 T Analiza przekazu medialnego (warsztaty)Ks. dr Michał Klementowicz
CN-101 17:30 - 19:10 T Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)dr Wioletta Próchniak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)dr Agnieszka Jarosz
ONLINE 10:00 - 10:50 T Język, kultura, społeczeństwo (wykład)dr hab. Mariusz Koper
ONLINE 10:00 - 10:50 T Literatura po 1918 roku wobec kulturowych tradycji - inspiracje i realizacje (wykład)prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
ONLINE 10:50 - 12:30 T Literatura wobec sztuki i krytyki. Konteksty i pogranicza (konwersatorium)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
ONLINE 12:30 - 13:20 T Poetyka reklamy (ćwiczenia)prof. dr hab. Adam Fitas
ONLINE 13:20 - 14:10 T Metodologia badań nad językiem (wykład)dr hab. Mariusz Koper
ONLINE 16:40 - 18:20 T Spotkanie z nieznanym. Epika wczesnonowożytna i wyprawy w obce kraje (konwersatorium)dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-202 09:10 - 10:50 T Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
CN-202 10:50 - 12:30 T Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
CN-101 12:30 - 14:10 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr hab. Cecylia Galilej
CN-202 12:30 - 14:10 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Joanna Michalczuk
CN-203 13:20 - 15:00 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:00 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36