Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-219 07:30 - 09:10 A Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień (warsztaty)dr Martyna Strembska
C-308 07:30 - 09:10 T Wolontariat wobec potrzeb społecznych (wykład)dr Katarzyna Braun
C-623 09:10 - 10:50 T Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-506 10:50 - 12:30 A Pedagogika opiekuńcza (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-506 12:30 - 14:10 B Społeczny wymiar patologii (warsztaty)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-533 14:10 - 15:50 T Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-310 15:50 - 17:30 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-603A 07:30 - 09:10 T Metodyka terapii pedagogicznej (ćwiczenia)dr Magdalena Parzyszek
C-310 09:10 - 10:50 T Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-603A 10:50 - 12:30 T Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa 1) dr Agnieszka Linca-Ćwikła
C-603A 12:30 - 14:10 B Metodyka probacji i wsparcia postpenitencjarnego (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
C-1038 18:20 - 19:10 T Podstawy prawa rodzinnego (wykład)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-913 09:10 - 10:50 A Kreowanie tożsamości szkoły i innowacje pedagogiczne (konwersatorium)Ks. dr hab. Adam Maj
C-913 09:10 - 10:50 B Teoria i praktyka zarządzania szkołą (konwersatorium)Ks. dr hab. Adam Maj
C-913 14:10 - 15:50 T Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (wykład)dr Małgorzata Łobacz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-310 07:30 - 09:10 T Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-605 09:10 - 10:50 T Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-308 10:50 - 12:30 T Podstawy języka migowego (warsztaty)dr Aleksandra Borowicz
C-605 15:50 - 17:30 B Kultura języka polskiego (wykład)dr hab. Elżbieta Stoch
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-310 07:30 - 09:10 T Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
C-310 09:10 - 10:50 T Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (wykład)dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
C-310 10:50 - 12:30 T Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)prof. dr hab. Alina Rynio
C-605 12:30 - 13:20 T Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)prof. dr hab. Alina Rynio

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 17:16