Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-308 07:30 - 09:10 T Wolontariat wobec potrzeb społecznych (wykład)dr Katarzyna Braun
C-623 09:10 - 10:50 T Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-506 10:50 - 12:30 B Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-341 12:30 - 14:10 B Metodyka wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)mgr Dawid Turkiewicz
C-533 14:10 - 15:50 T Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-310 15:50 - 17:30 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-623 17:30 - 19:10 T Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)dr hab. Wojciech Daszkiewicz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-310 09:10 - 10:50 T Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-623 10:50 - 12:30 B Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym (konwersatorium)dr Magdalena Parzyszek
C-310 14:10 - 15:50 T Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-623 15:50 - 17:30 T Pedeutologia (wykład)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-307 07:30 - 09:10 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr hab. Marek Jeziorański
CTW-219 10:50 - 12:30 A Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)dr Anna Szudra-Barszcz
C-308 12:30 - 14:10 A Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
C-913 14:10 - 15:50 T Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (wykład)dr Małgorzata Łobacz
C-310 17:30 - 19:10 T Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)dr hab. Piotr Magier
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-310 07:30 - 09:10 T Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-919 09:10 - 10:50 T Pedagogika ogólna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
C-308 10:50 - 12:30 T Podstawy języka migowego (warsztaty)dr Aleksandra Borowicz
C-308 12:30 - 14:10 A Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-308 15:50 - 17:30 T Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
CTW-408 17:30 - 19:10 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-310 07:30 - 09:10 T Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)dr hab. Wiesław Partyka
C-308 09:10 - 10:50 T Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (wykład)dr hab. Wiesław Partyka
C-310 10:50 - 12:30 T Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)prof. dr hab. Alina Rynio
C-605 13:20 - 14:10 T Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
C-605 14:10 - 15:50 A Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27 02:25