Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-922A 10:50 - 12:30 A Historia literatury niderlandzkiej do 1880 roku (wykład)dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
C-1043 12:30 - 14:10 T Frazeologia (ćwiczenia)mgr Beata Popławska
C-925 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - stylistyka niderlandzka (ćwiczenia)mgr Beata Popławska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-220 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia)mgr Bas Hamers
CTW-220 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja niderlandzka (ćwiczenia)mgr Bas Hamers
CTW-220 14:10 - 15:50 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr Agnieszka Flor-Górecka
CTW-104 15:50 - 17:30 T Etyka (wykład)dr hab. Wojciech Lewandowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-903 08:20 - 09:10 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia)mgr Frank Burazer
C-903 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia)dr Agnieszka Flor-Górecka
CTW-220 10:50 - 12:30 T Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)prof. dr hab. Wilken Engelbrecht

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:16