Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
TZ-WNH 15:00 - 16:40 T Autorzy i gatunki starożytnej literatury greckiej (konwersatorium)
Od: 2021-02-22 do 2021-09-30
dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Modern Strategies of Reading – Selected Issues (wykład)
Od: 2021-02-22 do 2021-06-16
dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-104 17:30 - 19:10 T Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)
Od: 2021-02-16 do 2021-09-30
dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-211 08:20 - 09:10 T Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
TZ-WNH 08:20 - 09:10 T Współczesna polszczyzna ogólna w odmianie mówionej (wykład)dr hab. Cecylia Galilej
TZ-WNH 14:10 - 15:50 T Figury retoryczne w teorii i praktyce rzymskiej (konwersatorium)
Od: 2021-02-22 do 2021-09-30
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
GG-313 15:50 - 17:30 T Współczesna kultura i literatura niemieckojęzyczna w dialogu z tradycją (konwersatorium)
Od: 2021-02-24 do 2021-09-30
prof. dr hab. Marzena Górecka
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 14:10 T Literatura a (inter)medialność (konwersatorium)dr Aleksander Bednarski
ONLINE 12:30 - 13:20 T Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
ONLINE 13:20 - 15:00 T Lektura tekstu literackiego. Liryka, epika, dramat (konwersatorium)dr hab. Monika Kulesza
CN-107 17:30 - 19:10 T Źródła proweniencji kościelnej w warsztacie humanisty XIX i XX w. (wykład)
Od: 2021-02-16 do 2021-09-30
Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień literackich i estetycznych (e-laerning) (konwersatorium)dr hab. Monika Kulesza
ONLINE 16:40 - 18:20 A Literackie symbolizmy w XX wieku wobec teorii symbolu (Maria Podraza-Kwiatkowska, Izodora Dąmbska, Paul Ricoeur, Max Bense) (wykład)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
ONLINE 16:40 - 20:00 B Teoria i praktyka interpretacji tekstów literackich (konwersatorium)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
C-950 18:20 - 20:00 T Najnowsze trendy w literaturze anglojęzycznej (konwersatorium)dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
TZ-WNH 09:10 - 10:00 T Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Narecki
TZ-WNH 15:50 - 17:30 B Media and culture: theory and practice (wykład)
Od: 2020-11-20 do 2021-09-30
dr Grzegorz Jędrek
ONLINE 17:30 - 18:20 T Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze (wykład)dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 19:10 T Heresy and Literacy: New Approaches to the Study of Religious Dissent in the Late Middle Ages (wykład)dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
SOBOTA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 12:30 T Edytorstwo i tekstologia (seminarium)dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Teoria i filozofia literatury (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-22TZ-WNH 18:20 - 20:00 Dramat i teatr (seminarium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2021-05-06TZ-WNH 18:20 - 20:00 Dramat i teatr (seminarium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2021-05-20TZ-WNH 18:20 - 20:00 Dramat i teatr (seminarium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-02 13:19