Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-318 15:50 - 17:30 A Etyka zawodowa w badaniach rynku i opinii publicznej (konwersatorium)mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
C-318 17:30 - 19:10 A Zawód - badacz rynku i opinii publicznej (konwersatorium)mgr Magdalena Rak-Suska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-318 10:50 - 12:30 B Badania kliniczne (wykład)dr hab. Monika Adamczyk
C-304 10:50 - 12:30 T Metody badań ilościowych (wykład)dr Krzysztof Jurek
C-318 10:50 - 12:30 A Pomiar kapitału społecznego, ludzkiego i kulturowego (warsztaty)dr hab. Monika Adamczyk
C-307 10:50 - 12:30 T Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych (warsztaty - Grupa 1) dr Tomasz Peciakowski
GG-205A 12:30 - 14:10 B Zarządzanie projektami naukowymi i europejskimi (wykład)dr Agnieszka Zaborowska
C-306 14:10 - 15:50 T Katolicka nauka społeczna (seminarium)Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
C-349 14:10 - 15:50 T Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
C-307 15:50 - 17:30 T Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych (warsztaty)dr Krzysztof Jurek
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-318 09:10 - 10:50 T Filozofia społeczna (seminarium)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
C-321 12:30 - 14:10 A Procedury badań ewaluacyjnych (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Dariusz Wadowski
C-515 14:10 - 17:30 A Badania rynku w praktyce II (warsztaty)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
C-321 14:10 - 15:50 T Socjologia partycypacji społecznej (seminarium)dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-307 09:10 - 10:50 B Komputerowa jakościowa analiza tekstów (warsztaty)dr Tomasz Peciakowski
C-307 10:50 - 12:30 B Współczesne nurty ideowe i ideologie (konwersatorium)dr Tomasz Peciakowski
C-307 12:30 - 14:10 B Badania typu Mystery Shopping (warsztaty)dr Tomasz Peciakowski

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-04C-524 09:10 - 10:50 Współczesne nurty ideowe i ideologie (konwersatorium)dr Tomasz Peciakowski
2019-12-04C-407 10:50 - 12:30 Badania typu Mystery Shopping (warsztaty)dr Tomasz Peciakowski
2019-12-04C-345 12:30 - 14:10 Filozofia społeczna (seminarium)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2019-12-04C-517 12:30 - 14:10 Komputerowa jakościowa analiza tekstów (warsztaty)dr Tomasz Peciakowski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-13C-307 10:50 - 15:50 Komputerowa jakościowa analiza tekstów (warsztaty)dr Tomasz Peciakowski
2020-01-17C-524 09:10 - 10:50 Pomiar kapitału społecznego, ludzkiego i kulturowego (warsztaty)dr hab. Monika Adamczyk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-23C-307 15:50 - 17:30 Zawód - badacz rynku i opinii publicznej (konwersatorium)mgr Magdalena Rak-Suska
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-31C-318 10:50 - 12:30 Badania kliniczne (wykład)dr hab. Monika Adamczyk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19