Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-304 12:30 - 14:10 A Zastosowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych w badaniach rynku i opinii publicznej (warsztaty)dr Małgorzata Szyszka
C-306 14:10 - 15:50 T Katolicka nauka społeczna (seminarium)Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
C-349 14:10 - 15:50 T Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-307 10:50 - 12:30 A Marketing (warsztaty)dr Alina Betlej
C-306 12:30 - 14:10 T Family in Modern Societies (konwersatorium)dr Małgorzata Szyszka
C-307 14:10 - 15:50 T Analiza danych ilościowych (warsztaty)dr Krzysztof Jurek
C-321 15:50 - 17:30 T Metody badań jakościowych (wykład)dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-306 08:20 - 09:10 T Badania edukacyjne (konwersatorium)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
C-318 09:10 - 10:50 T Filozofia społeczna (seminarium)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
C-318 10:50 - 12:30 T Metodologia nauk społecznych (wykład)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
C-306 12:30 - 14:10 T Ilościowe metody badań rynku i opinii publicznej (wykład)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
C-304 14:10 - 15:50 T Socjologia partycypacji społecznej (seminarium)dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
C-307 15:00 - 16:40 A Etnografia w badaniach rynku (warsztaty)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
C-318 16:40 - 18:20 A Badania rynku w praktyce (warsztaty)mgr Magdalena Rak-Suska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-306 10:50 - 12:30 T Jakościowe metody badań rynku i opinii publicznej (wykład)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
C-307 12:30 - 14:10 T Badania polityczne (wykład)dr hab. Urszula Soler
C-307 14:10 - 15:50 T Marketing (wykład)dr hab. Urszula Soler
C-306 15:50 - 17:30 A Zastosowanie zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach rynku i opinii publicznej (warsztaty)mgr Magdalena Sieradzka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19