Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-304 09:10 - 10:50 A Cyfryzacja społeczeństwa i gospodarki - zagadnienia wybrane (wykład)prof. dr hab. Sławomir Partycki
C-321 10:50 - 12:30 T Socjologia prawa (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
C-306 12:30 - 14:10 B Procesy przemian społeczeństwa globalnego (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. mgr Marek Pabich
C-306 12:30 - 14:10 A Socjologia moralności (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. mgr Marek Pabich
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-304 10:50 - 12:30 T Metody badań ilościowych (wykład)dr Krzysztof Jurek
C-307 10:50 - 12:30 T Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych (warsztaty - Grupa 1) dr Tomasz Peciakowski
C-321 12:30 - 14:10 T Zróżnicowanie społeczne (konwersatorium)Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
C-306 14:10 - 15:50 T Katolicka nauka społeczna (seminarium)Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
C-349 14:10 - 15:50 T Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
C-306 15:50 - 17:30 T Geneza i dyfuzja innowacji (konwersatorium)Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-304 10:50 - 12:30 T Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza (wykład)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
C-524 14:10 - 15:50 B Socjologia stylów życia (wykład)dr Krzysztof Jurek
GG-47 15:50 - 17:30 T Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-318 09:10 - 10:50 T Filozofia społeczna (seminarium)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
GG-108 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 74) mgr Ewa Stępniak
C-318 10:50 - 12:30 B Metodologia nauk społecznych (wykład)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
C-304 10:50 - 12:30 A Procesy przemian społeczeństwa globalnego (wykład)Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
C-321 12:30 - 14:10 B Socjologia moralności (wykład)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
C-321 14:10 - 15:50 T Socjologia partycypacji społecznej (seminarium)dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
GG-235 15:00 - 16:40 T Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 7) mgr Barbara Okulska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-20CTW-114 17:30 - 19:10 Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
2019-11-20GG-47 17:30 - 19:10 Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
2019-11-27C-517 12:30 - 14:10 Metodologia nauk społecznych (wykład)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2019-11-27GG-47 17:30 - 19:10 Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
2019-12-04C-345 12:30 - 14:10 Filozofia społeczna (seminarium)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19