Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-242 08:20 - 09:10 T Reżyseria filmowo-telewizyjna (ćwiczenia)dr Joanna Sosnowska
GG-242 09:10 - 10:50 B Film dokumentalny (konwersatorium)dr Joanna Sosnowska
GG-242 09:10 - 10:00 A Gatunki przekazu telewizyjnego (wykład)dr Joanna Sosnowska
GG-242 10:50 - 12:30 T Scenariusz filmowy i telewizyjny (wykład)dr Joanna Sosnowska
GG-34 13:20 - 14:10 T Sztuka radia (ćwiczenia)dr Małgorzata Żurakowska
GG-242 15:50 - 17:30 T Radio internetowe- tworzenie podcastów (ćwiczenia)mgr Marcin Superczyński
GG-34 17:30 - 19:10 T Dźwięk - nagrania i montaż (ćwiczenia)mgr Marcin Superczyński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-248 09:10 - 10:50 T Znak i symbol w komunikacji społecznej (wykład)Ks. dr Rafał Pastwa
GG-248 11:40 - 13:20 T Kultura obrazu (wykład)dr Małgorzata Sławek-Czochra
GG-34 13:20 - 15:00 T Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
C-1039 15:00 - 16:40 T Pisanie projektów (warsztaty - Grupa 1)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-17
dr Wojciech Wciseł
C-1039 15:00 - 18:20 B Pisanie projektów (warsztaty - Grupa 1)
Od: 2019-11-18 do 2020-01-29
dr Wojciech Wciseł
GG-242 15:00 - 16:40 T Seminarium licencjackie: Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)dr Joanna Sosnowska
GG-34 15:50 - 17:30 T Seminarium licencjackie: Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)dr Małgorzata Żurakowska
GG-34 17:30 - 19:10 T Dziennikarstwo specjalistyczne (konwersatorium)dr Małgorzata Żurakowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 09:10 - 10:00 T Praca prezentera telewizyjnego (konwersatorium)prof. dr hab. Jacek Dąbała
C-1039 09:10 - 10:50 B Społeczeństwo sieciowe (konwersatorium - Grupa 1) dr Joanna Szegda
GG-34 09:10 - 10:50 A Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2019-10-28 do 2020-01-29
dr hab. Aneta Duda
C-517 10:50 - 12:30 T Dyskurs publiczny (wykład)dr hab. Robert Szwed
GG-248 10:50 - 12:30 T Komunikacja artystyczna (wykład)dr Małgorzata Sławek-Czochra
GG-34 10:50 - 12:30 T Seminarium licencjackie: PR i reklama (seminarium)dr hab. Aneta Duda
C-1039 12:30 - 14:10 T Seminarium licencjackie: Komunikacja wizualna (seminarium)dr Małgorzata Sławek-Czochra
C-318 12:30 - 14:10 B Społeczeństwo sieciowe (konwersatorium - Grupa 2) dr Joanna Szegda
GG-34 13:20 - 15:00 A Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Aneta Duda
C-1039 14:10 - 15:50 T Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
GG-242 15:00 - 15:50 T Marketing dziecięcy (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
GG-308 15:50 - 17:30 T Media relations (wykład)dr hab. Robert Szwed
GG-242 16:40 - 18:20 B Dziennikarz międzynarodowy (ćwiczenia)mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-242 10:00 - 11:40 A Praca prezentera radiowego (ćwiczenia)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
GG-34 10:50 - 12:30 T Badania public relations i reklamy (wykład)dr hab. Dariusz Wadowski
GG-242 11:40 - 13:20 T Radio środkiem komunikacji społecznej (konwersatorium)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
C-1039 14:10 - 15:50 T Psychologia wywierania wpływu (wykład)dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-242 08:20 - 10:00 T Warsztaty telewizyjno-filmowe montaż (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
C-517 10:00 - 11:40 A PR w erze social i mobile media (wykład)Ks. dr Rafał Pastwa
C-517 10:00 - 11:40 B Rzecznik prasowy: jego rola i technika działania (konwersatorium)Ks. dr Rafał Pastwa
GG-242 10:00 - 11:40 T Warsztaty telewizyjno-filmowe nagrania (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
C-517 11:40 - 13:20 T Marketing medialny (warsztaty)Ks. dr Rafał Pastwa
GG-34 11:40 - 13:20 T Specjalistyczne programy radiowe (muzyczne, polityczne, dziecięce, sportowe) (warsztaty)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
GG-242 13:20 - 15:00 B Archiwizacja materiału audiowizualnego (konwersatorium - Grupa 1) mgr Robert Furmańczuk
GG-34 13:20 - 15:00 A Reklama: język, tworzenie-strategia komunikatu perswazyjnego (konwersatorium)mgr Katarzyna Drop
GG-34 13:20 - 15:00 B Warsztaty PR (warsztaty - Grupa 1) mgr Katarzyna Drop
GG-34 15:00 - 16:40 T Reklama w mediach (warsztaty - Grupa 1) mgr Katarzyna Drop
GG-34 16:40 - 20:00 B Recenzent filmowy (ćwiczenia)mgr Katarzyna Drop

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-02GG-34 15:00 - 16:40 Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Aneta Duda
2019-10-16GG-34 15:00 - 16:40 Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Aneta Duda
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-11-07GG-242 10:00 - 11:40 Praca prezentera radiowego (ćwiczenia)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2019-11-14C-501 12:30 - 14:10 Marketing dziecięcy (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2019-11-21GG-242 17:30 - 19:10 Radio środkiem komunikacji społecznej (konwersatorium)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2019-12-19GG-242 09:10 - 10:50 Radio środkiem komunikacji społecznej (konwersatorium)dr Aneta Wójciszyn-Wasil
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-29C-809 13:20 - 15:00 Pisanie projektów (warsztaty - Grupa 1) dr Wojciech Wciseł

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38