Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-933 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 266) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
C-1039 08:20 - 10:00 A Gatunki dziennikarskie w nowych mediach (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Katarzyna Drop
C-1039 08:20 - 10:00 B Gatunki dziennikarskie w nowych mediach (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Katarzyna Drop
GG-248 10:00 - 11:40 T Wprowadzenie do nowych mediów (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
GG-248 11:40 - 12:30 T Psychologia komunikacji (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
GG-34 12:30 - 13:20 T Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa 2) dr Małgorzata Żurakowska
CN-P11 13:20 - 15:00 B Creative writing we współczesnych mediach (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
CN-P11 13:20 - 15:00 A Creative writing we współczesnych mediach (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
GG-242 15:00 - 15:50 T Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa 1) mgr Marcin Superczyński
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 08:20 - 10:00 T Sztuka konwersacji (wykład)dr hab. Maria Gondek
GG-242 10:00 - 11:40 T Sztuka w przestrzeni publicznej (wykład)dr Małgorzata Sławek-Czochra
C-517 11:40 - 13:20 T Retoryka i erystyka (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Maria Gondek
GG-108 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 267) mgr Katarzyna Albiniak
GG-213 15:00 - 15:50 T Dziennikarskie źródła informacji (wykład)
Od: 2019-10-21 do 2020-01-29
dr Małgorzata Żurakowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-243 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 38) mgr Ewa Stępniak
C-605 10:00 - 10:50 T Creative writing we współczesnych mediach (wykład)prof. dr hab. Jacek Dąbała
C-1039 10:50 - 12:30 T Retoryka i erystyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Maria Gondek
CN-P11 11:40 - 12:30 T Dziennikarskie źródła informacji (ćwiczenia - Grupa 1) dr Olga Białek-Szwed
CN-P11 12:30 - 13:20 T Dziennikarskie źródła informacji (ćwiczenia - Grupa 2) dr Olga Białek-Szwed
CN-P11 13:20 - 15:00 T Tabloidyzacja polskiej prasy (wykład)dr Olga Białek-Szwed
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-203 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 268) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
CN-P11 10:00 - 11:40 T Warsztat dziennikarstwa prasowego (warsztaty - Grupa 2) dr Olga Białek-Szwed
CN-P11 11:40 - 13:20 T Warsztat dziennikarstwa prasowego (warsztaty - Grupa 1) dr Olga Białek-Szwed
GG-248 13:20 - 14:10 T Reklama we współczesnym społeczeństwie (wykład)dr hab. Robert Szwed

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-01GG-34 15:00 - 15:50 Dziennikarskie źródła informacji (wykład)dr Małgorzata Żurakowska
2019-10-08GG-34 15:00 - 15:50 Dziennikarskie źródła informacji (wykład)dr Małgorzata Żurakowska
2019-10-15GG-34 15:00 - 15:50 Dziennikarskie źródła informacji (wykład)dr Małgorzata Żurakowska
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-10-31C-605 14:10 - 15:50 Wprowadzenie do nowych mediów (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2019-10-31C-605 15:50 - 16:40 Psychologia komunikacji (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2019-11-21C-605 14:10 - 15:50 Wprowadzenie do nowych mediów (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2019-11-21C-605 15:50 - 16:40 Psychologia komunikacji (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19