Wydział Teologii
Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Rok II - Semestr 4   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-803 10:50 - 11:40 T Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
C-803 13:20 - 15:00 T Egzegeza ksiąg historycznych ST - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
C-805 15:50 - 17:30 T Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 2 (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Paweł Borto
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-805 09:10 - 10:50 T Eklezjologia fundamentalna. Cz. 2 (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Filip Krauze
C-818 09:10 - 10:50 T Księgi liturgiczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-803 10:00 - 11:40 T Teologia biblijna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
C-925 10:50 - 12:30 T Etyka seksualna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Łukasz Plata
C-818 10:50 - 12:30 T Liturgia a pobożność ludowa (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-807 11:40 - 13:20 T Liturgia Kościola domowego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-818 12:30 - 14:10 T Modlitwy eucharystyczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-805 13:20 - 15:00 T Wstęp szczegółowy do Pisma świętego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
C-818 14:10 - 15:50 A Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-805 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-933 15:00 - 16:40 A Prawosławie a ruch ekumeniczny (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-905 15:00 - 15:50 T Teologia fundamentalna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-818 15:50 - 19:10 B Posoborowa teologia homilii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Damian Chrzanowski
C-818 15:50 - 19:10 A Teologia przepowiadania (wykład)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-1033 16:40 - 18:20 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-801 18:20 - 20:00 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-818 08:20 - 10:00 T Kairologia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-925 08:20 - 10:00 T Moralny wymiar doświadczeń na zwierzętach (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-905 09:10 - 10:50 T Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-849 11:40 - 13:20 T Doświadczenie duchowe i mistyczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
S. dr Elżbieta Kruszewska
C-818 11:40 - 13:20 T Inkulturacja liturgii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Andrzej Megger
C-905 12:30 - 14:10 T Duszpasterstwo rodzin (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-807 12:30 - 14:10 T Katecheza a ruchy religijne (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-846 13:20 - 15:00 T Duchowość reguł zakonnych (wykład)
zajęcia hybrydowe
S. dr Elżbieta Kruszewska
C-818 13:20 - 15:00 T Historia i teologia celebracji Eucharystii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Andrzej Megger
C-826 14:10 - 15:00 T Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-807 14:10 - 15:50 T Kształtowanie postaw religijnych (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-818 15:00 - 16:40 T Metody pracy twórczej nad homilią (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Michał Klementowicz
C-933 15:00 - 16:40 A Prawosławie a ruch ekumeniczny (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-803 15:50 - 16:40 T Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-822 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-846 16:40 - 18:20 T Duchowość kapłańska (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-803 16:40 - 18:20 T Literatura międzytestamentalna - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-803 08:20 - 10:00 T Aspekty prawne nauczania religii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
C-818 10:00 - 11:40 T Formy duszpasterstwa społeczno-charytatywnego. Wolontariat chrześcijański (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-924 11:40 - 13:20 T Bóg w historii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-846 11:40 - 13:20 T Walka duchowa (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-933 12:30 - 14:10 T Teologia katechezy (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-933 14:10 - 15:50 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-924 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-905 15:00 - 16:40 T Sakrament pokuty i pojednania, sakrament małżeństwa (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-818 15:00 - 16:40 T Teologia praktyczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Fiałkowski
C-818 16:40 - 18:20 T Ministerium ordinatum w Kościele (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-925 16:40 - 18:20 T Teologia moralna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 11:40 - 13:20 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-21 17:16