Wydział Teologii
Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Rok II - Semestr 3   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 08:20 - 10:00 T Zarys religioznawstwa. Cz. 2 (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-933 10:00 - 11:40 T Katecheza osób niepełnosprawnych (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-933 11:40 - 13:20 T Współczesne kierunki katechetyczne (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-805 12:30 - 13:20 T Teologia fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-933 13:20 - 15:00 T Współczesne katechizmy (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-803 15:00 - 15:50 T Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-805 08:20 - 10:00 T Apologetyka a teologia fundamentalna. Cz. 1 (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-803 08:20 - 10:00 T Egzegeza literatury mądrościowej i ksiąg poetyckich ST (wykład)Ks. dr Marcin Zieliński
C-818 09:10 - 10:50 T Dzieje liturgii w Polsce - okres przedtrydencki (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-807 09:10 - 10:50 T Psychologia rozwojowa czlowieka dorosłego (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumenizm społeczny (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-807 10:50 - 12:30 T Psychologia pastoralna (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-818 10:50 - 12:30 T Ruch liturgiczny (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-826 11:40 - 13:20 T Egzegeza Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich- wybrane zagadnienia (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-925 12:30 - 14:10 T Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Stary Testament (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-803 13:20 - 15:00 T Egzegeza Pięcioksięgu - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr Krzysztof Napora
C-802 13:20 - 15:00 T Instytucje kościelne (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-818 13:20 - 15:00 T Teologia liturgiczna (wykład)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-933 14:10 - 17:30 B Teologia anglikańska (wykład)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-805 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-818 15:00 - 16:40 A Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-933 15:00 - 16:40 A Teologia prawosławna: duchowość (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-922A 16:40 - 18:20 T Filozofia religii. Cz. 1 (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-818 16:40 - 20:00 B Hermeneutyka źródeł przepowiadania (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-818 16:40 - 20:00 A Homiletyka materialna (wykład)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-823 17:30 - 19:10 T Krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-922 17:30 - 19:10 T Współczesne przemiany społeczne a duszpasterstwo (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-801 18:20 - 20:00 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-818 08:20 - 10:00 T Teologia roku liturgicznego (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-805 08:20 - 10:00 T Źródła teologii fundamentalnej (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-905 09:10 - 10:50 T Formacja pracowników duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-922A 09:10 - 10:50 T Katechetyka fundamentalna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-803 10:00 - 11:40 T Egzegeza ksiąg prorockich ST - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr Krzysztof Kinowski
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumenizm społeczny (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-818 10:00 - 11:40 T Sakramentalia w życiu Kościoła (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-905 12:30 - 14:10 T Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-807 13:20 - 15:00 T Katecheza a liturgia (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-826 14:10 - 15:00 T Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-807 15:00 - 16:40 T Dydaktyka katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-818 15:00 - 16:40 T Słuchacz Słowa (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-933 15:00 - 16:40 A Teologia prawosławna: duchowość (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-803 15:50 - 16:40 T Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-822 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-803 16:40 - 18:20 T Egzegeza Dzieła Janowego - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-818 16:40 - 18:20 T Przepowiadanie misyjne, rekolekcyjne i hagiograficzne (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-807 16:40 - 18:20 T Technologia Informacyjna w katechezie (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-846 18:20 - 20:00 T Teologia modlitwy (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-846 09:10 - 10:50 T Duchowość życia sakramentalnego (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-934 10:00 - 11:40 T Teologiczne podstawy duszpasterstwa (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-933 10:50 - 12:30 T Historia katechezy cz. I (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-846 11:40 - 13:20 T Duchowość według Jana Pawła II (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-925 11:40 - 13:20 T Misterium paschalne w liturgii (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-933 12:30 - 14:10 T Tradycja źródłem katechezy (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-818 13:20 - 15:00 T Rodzina Kościołem domowym (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-933 14:10 - 15:50 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-924 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-818 15:00 - 16:40 T Wprowadzenie do teologii pastoralnej (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-846 15:50 - 17:30 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-818 16:40 - 18:20 T Duchowość rodziny (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-925 16:40 - 18:20 T Teologia moralna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-807 10:50 - 12:30 T Teologia praktyczna (seminarium)dr hab. Marek Fiałkowski
C-807 14:10 - 15:50 T Transformacja systemowa. Założenia ogólne, teorie i interpretacje zmian (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-12C-803 08:20 - 10:00 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-13C-933 09:10 - 10:50 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-26ONLINE 08:20 - 10:00 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-27C-933 09:10 - 10:50 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-16C-803 08:20 - 10:00 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-17C-933 09:10 - 10:50 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-30C-803 08:20 - 10:00 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-01C-933 09:10 - 10:50 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-07C-803 08:20 - 10:00 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-08C-933 09:10 - 10:50 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-21C-803 08:20 - 10:00 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-22C-933 09:10 - 10:50 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-04C-803 08:20 - 10:00 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-05C-933 09:10 - 10:50 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
2023-01-19C-933 09:10 - 10:50 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-30 17:16