Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-104 09:10 - 10:50 T Bezpieczeństwo publiczne (wykład)dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
GG-235 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 42) mgr Agnieszka Gryta
CTW-102 12:30 - 14:10 T Promocja i reklama (wykład)dr Grzegorz Wesołowski
GG-108 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 292) mgr Agnieszka Gryta
WMP-806 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 298) mgr Agnieszka Turska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 20) dr Elżbieta Kolbus
CTW-104 09:10 - 10:50 A Podstawy ekonometrii (wykład)dr Henryk Ponikowski
GG-248 09:10 - 10:50 B Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa 3) dr Grzegorz Wesołowski
C-324 10:50 - 12:30 T Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa 1) dr Henryk Ponikowski
C-421 10:50 - 12:30 A Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa 2) dr Kalina Grzesiuk
GG-206 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 45) dr Katarzyna Jakubów
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
C-324 12:30 - 14:10 T Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa 2) dr Henryk Ponikowski
GG-233 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 294) mgr Agnieszka Gryta
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 19) mgr Barbara Okulska
C-416 14:10 - 15:50 T Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Anna Mizak
CTW-203 15:50 - 17:30 T Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Anna Mizak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 21) dr Elżbieta Kolbus
CTW-104 09:10 - 10:50 T Rachunkowość finansowa (wykład)dr Robert Pankiewicz
C-507 10:50 - 12:30 T Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa 1) dr Kalina Grzesiuk
GG-370 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 299) mgr Agnieszka Gryta
CTW-304 14:10 - 15:50 T Zachowanie konsumentów (wykład)dr Wiktor Razmus
GG-212B 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 36)
Od: 2020-02-15 do 2020-02-26
mgr Agnieszka Gryta
GG-370 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 36)
Od: 2020-02-27 do 2020-06-16
mgr Agnieszka Gryta
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa 5) mgr Maria Piwińska
GG-26 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
C-507 09:10 - 10:50 A Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa 1) dr Mariusz Sokołek
C-232 09:10 - 10:50 B Strategic Planning (wykład)prof. dr hab. Marek Pawlak
GG-108 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 300) mgr Ewa Stępniak
CTW-104 10:50 - 12:30 T Zarządzanie projektami (wykład)prof. dr hab. Marek Pawlak
GG-108 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 38) mgr Ewa Stępniak
CTW-104 14:10 - 15:50 T Rozwój kompetencji menedżerskich (wykład)dr inż. Monika Wawer
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-244A 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 295) mgr Agnieszka Gryta
C-507 09:10 - 10:50 T Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa 2) dr Kalina Grzesiuk
C-507 10:50 - 12:30 T Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa 3) dr Kalina Grzesiuk
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek
C-507 12:30 - 14:10 T Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa 4) dr Kalina Grzesiuk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-02CTW-104 07:30 - 09:10 Zarządzanie projektami (wykład)prof. dr hab. Marek Pawlak
2020-03-09CTW-104 07:30 - 09:10 Zarządzanie projektami (wykład)prof. dr hab. Marek Pawlak
2020-03-16CTW-104 07:30 - 09:10 Zarządzanie projektami (wykład)prof. dr hab. Marek Pawlak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-03-19C-605 15:50 - 17:30 Rozwój kompetencji menedżerskich (wykład)dr inż. Monika Wawer

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 10:19