Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-308 07:30 - 09:10 T Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
GG-107A 09:10 - 10:50 A Dysfunkcjonalność rodziny (wykład)
Od: 2023-03-10 do 2023-06-20
dr Magdalena Parzyszek
C-846 09:10 - 10:50 B Wychowanie seksualne i prorodzinne (wykład)
Od: 2023-03-09 do 2023-06-20
dr Patrycja Leśniak-Walczuk
C-310 10:50 - 12:30 T Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)dr Magdalena Łuka
C-408 12:30 - 14:10 B Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-623 12:30 - 14:10 B Metodyka pracy z rodziną w sytuacjach krytycznych w rodzinie (konwersatorium)dr Magdalena Łuka
C-506 15:00 - 16:40 T Historia opieki nad dzieckiem (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-919 16:40 - 18:20 A Dysfunkcjonalność rodziny (wykład)
Od: 2023-02-15 do 2023-03-09
dr Magdalena Parzyszek
C-506 16:40 - 18:20 B Wychowanie seksualne i prorodzinne (wykład)
Od: 2023-02-15 do 2023-03-08
dr Patrycja Leśniak-Walczuk
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-924 09:10 - 10:00 T Prawo wobec patologii społecznych (wykład)dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL
C-623 11:40 - 13:20 T Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-623 15:00 - 16:40 B Aksjologia w profilaktyce społecznej resocjalizacji (wykład)dr Malwina Socha
C-623 16:40 - 18:20 A Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)dr Malwina Socha
C-623 16:40 - 18:20 B Współczesne formy i metody resocjalizacji (wykład)dr Malwina Socha
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-308 07:30 - 09:10 T Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-608 10:00 - 10:50 T Psychopedagogika prenatalna (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
C-408 10:50 - 12:30 T Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-308 14:10 - 15:50 T Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)dr Renata Kołodziejczyk
C-913 15:50 - 17:30 T Zasady mediacji rodzinnych (wykład)dr Magdalena Łuka
C-913 17:30 - 19:10 B Poradnictwo rodzinne wobec problemów dzieci i młodzieży z elementami metodyki (konwersatorium)dr Magdalena Łuka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-308 09:10 - 10:50 T Wychowawcza funkcja wolontariatu (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
C-310 10:50 - 12:30 T Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)dr Katarzyna Braun
GG-26 10:50 - 12:30 T Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)dr Lidia Pietruszka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 07:30 - 09:10 T Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - rodzaje, objawy, formy wsparcia i terapii (ćwiczenia)dr Dorota Bis
C-308 09:10 - 10:50 T Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
C-308 11:40 - 13:20 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Elżbieta Stoch
C-308 13:20 - 15:00 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Elżbieta Stoch
GG-26 15:00 - 16:40 T Wywiad środowiskowy (warsztaty)mgr Magdalena Leśniak
GG-26 16:40 - 17:30 T Metodyka pracy z rodziną dysfunkcjonalną (konwersatorium)mgr Magdalena Leśniak

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-21C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 1)dr Beata Chilimoniuk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-25C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 2)dr Beata Chilimoniuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-28C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 3)dr Beata Chilimoniuk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-04C-919 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 4)dr Beata Chilimoniuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-05CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 5)dr Beata Chilimoniuk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-09CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 6)dr Beata Chilimoniuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-12CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 1)dr Beata Chilimoniuk
2023-05-19CH-19 15:50 - 19:10 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 2)dr Beata Chilimoniuk
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-22CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 3)dr Beata Chilimoniuk
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-30CH-19 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 4)dr Beata Chilimoniuk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-02C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 5)dr Beata Chilimoniuk
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-05C-809 15:00 - 18:20 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa 6)dr Beata Chilimoniuk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 17:16