Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 09:10 - 10:50 T Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)dr Małgorzata Łobacz
ONLINE 10:50 - 12:30 T The personalistic education (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Dysfunkcjonalność rodziny (wykład)dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 12:30 - 13:20 T Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 T Dysfunkcjonalność rodziny (konwersatorium)dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 13:20 - 14:10 T Współczesne formy i metody resocjalizacji (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Rodzina wobec choroby i śmierci (wykład)dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 17:30 - 19:10 T Zasady mediacji rodzinnych (wykład)dr Magdalena Łuka
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)dr Katarzyna Braun
ONLINE 08:20 - 10:00 T Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)dr Lidia Pietruszka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Edukacja szkolna (seminarium)dr Marta Buk-Cegiełka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo wobec patologii społecznych (wykład)
Od: 2021-02-15 do 2021-03-29
dr Małgorzata Kuć
ONLINE 10:50 - 11:40 T Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Badora
ONLINE 11:40 - 12:30 T Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Badora
ONLINE 13:20 - 15:00 T Historia opieki nad dzieckiem (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
ONLINE 13:20 - 15:00 T Relacja wychowawcza jako przedmiot badań pedagogicznych (wykład)Ks. dr Marek Jeziorański
ONLINE 15:00 - 16:40 A Komunikacja i kultura języka (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2021-02-15 do 2021-05-10
dr Barbara Borowska
ONLINE 15:00 - 16:40 B Komunikacja i kultura języka (konwersatorium - Grupa 2)
Od: 2021-02-15 do 2021-05-10
dr Barbara Borowska
ONLINE 16:40 - 18:20 T Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)dr Barbara Borowska
ONLINE 18:20 - 20:00 A Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Maciej Celiński
ONLINE 18:20 - 20:00 B Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Maciej Celiński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
ONLINE 09:10 - 10:50 T Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)dr hab. Wiesław Partyka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Elżbieta Stoch
ONLINE 12:30 - 14:10 T Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa 3) dr Katarzyna Braun
ONLINE 14:10 - 15:50 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Elżbieta Stoch
ONLINE 14:10 - 15:50 A Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)mgr Agata Tymicka
ONLINE 15:50 - 17:30 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Elżbieta Stoch
ONLINE 17:30 - 19:10 T Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Elżbieta Stoch
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Wychowawcza funkcja wolontariatu (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
ONLINE 09:10 - 10:00 T Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium - Grupa 1) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:00 T Rodzina wobec choroby i śmierci (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
ONLINE 10:00 - 10:50 T Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium - Grupa 2) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Metodyka poradnictwa rodzinnego wobec problemów dzieci i młodzieży (konwersatorium)dr Magdalena Łuka
ONLINE 10:50 - 11:40 T Aksjologia w profilaktyce społecznej i resocjalizacji (wykład)dr Magdalena Łuka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Metodyka kształtowania kompetencji wychowawczych (warsztaty)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Metodyka poradnictwa w sytuacjach kryzysowych w rodzinie (konwersatorium)dr Magdalena Łuka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)dr Agnieszka Linca-Ćwikła
ONLINE 13:20 - 15:00 T Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)dr hab. Alina Rynio
ONLINE 14:10 - 15:50 T Positive Education (wykład)dr Klaudia Martynowska
ONLINE 14:10 - 15:50 A Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Elżbieta Stoch
ONLINE 14:10 - 15:50 B Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Elżbieta Stoch
ONLINE 15:50 - 17:30 T Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)dr Magdalena Łuka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa 2)
Od: 2021-02-15 do 2021-03-30
mgr Justyna Horbowska
ONLINE 09:10 - 10:00 T Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa 1)
Od: 2021-02-15 do 2021-03-30
mgr Justyna Horbowska
ONLINE 10:00 - 10:50 T Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Marzena Jakubowska
ONLINE 10:50 - 11:40 T Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Marzena Jakubowska
ONLINE 11:40 - 13:20 T Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium)dr Ewelina Świdrak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład)dr Barbara Borowska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)dr Renata Kołodziejczyk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 17:19