Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 3) dr Barbara Borowska
ONLINE 14:10 - 15:00 T Światowe, europejskie i polskie systemy wychowawczo-dydaktyczne w edukacji elementarnej (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
ONLINE 15:00 - 15:50 T Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marta Buk-Cegiełka
ONLINE 15:50 - 16:40 T Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marta Buk-Cegiełka
ONLINE 16:40 - 17:30 T Profilaktyka i terapia interakcji rodzinnych (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
ONLINE 17:30 - 18:20 T Profilaktyka i terapia interakcji rodzinnych (wykład)dr Magdalena Łuka
ONLINE 18:20 - 20:00 T System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:00 T Wzory i wzorce w edukacji i wychowaniu (wykład)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
GG-150 09:10 - 10:50 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-506 10:50 - 12:30 T Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)dr hab. Lucyna Dziaczkowska
C-913 10:50 - 12:30 T Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)dr Katarzyna Braun
TZ-WNS 10:50 - 12:30 T Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem (wykład)dr Ewelina Świdrak
ONLINE 13:20 - 15:00 T Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia (wykład)dr Barbara Borowska
C-308 14:10 - 15:50 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr Magdalena Parzyszek
ONLINE 14:10 - 15:50 T Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
ONLINE 15:00 - 16:40 T Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)dr Barbara Borowska
ONLINE 17:30 - 18:20 T Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Podstawy psychologii klinicznej (wykład)dr Elżbieta Januszewska
ONLINE 09:10 - 10:00 T Kultura języka polskiego (wykład)dr Barbara Borowska
ONLINE 10:00 - 11:40 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Barbara Borowska
ONLINE 11:40 - 13:20 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Barbara Borowska
ONLINE 13:20 - 14:10 T Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
ONLINE 13:20 - 15:00 T Psychopedagogika prokreacji (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)mgr Magdalena Wójcik
ONLINE 15:00 - 16:40 T Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
ONLINE 15:00 - 16:40 T Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)dr Lidia Pietruszka
ONLINE 16:40 - 17:30 T Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Aleksandra Strużyńska
ONLINE 16:40 - 17:30 T Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium - Grupa 1) S. mgr Iwona Lis
ONLINE 17:30 - 18:20 T Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Aleksandra Strużyńska
ONLINE 17:30 - 18:20 T Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium - Grupa 2) S. mgr Iwona Lis
ONLINE 18:20 - 19:10 T Literatura dla dzieci (wykład)dr hab. Elżbieta Stoch
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:00 T Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Badora
ONLINE 10:00 - 10:50 T Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Badora
ONLINE 10:50 - 11:40 T Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Badora
ONLINE 11:40 - 12:30 T Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Badora
ONLINE 12:30 - 13:20 T Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium)dr Ewelina Świdrak
ONLINE 13:20 - 14:10 T Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (konwersatorium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)dr Anna Badora
ONLINE 15:00 - 15:50 T Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
ONLINE 17:30 - 19:10 T Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)dr Magdalena Łuka
ONLINE 17:30 - 19:10 T Edukacja szkolna (seminarium)dr Marta Buk-Cegiełka
ONLINE 17:30 - 19:10 T Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)dr Lidia Pietruszka
ONLINE 17:30 - 19:10 T Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)dr Iwona Szewczak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 09:10 - 10:50 T Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia - Grupa 2) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
GG-150 09:10 - 10:50 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
GG-150 11:40 - 13:20 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 3) dr Katarzyna Braun
GG-150 14:10 - 15:50 T Diagnostyka sytuacji rodzinnej (ćwiczenia)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-408 14:10 - 15:50 T Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia - Grupa 1) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
GG-150 15:50 - 16:40 T Wolontariat wobec rodziny (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
ONLINE 17:30 - 19:10 T Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)dr hab. Wiesław Partyka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01 15:19