Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 08:20 - 09:10 T Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-506 13:20 - 14:10 T Interakcje rodzinne w teorii i praktyce pedagogicznej (wykład)dr Magdalena Łuka
C-913 13:20 - 14:10 T Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-506 14:10 - 15:00 T Metodyka usprawniania interakcji rodzinnych (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
C-933 15:00 - 15:50 T Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)dr Magdalena Łuka
CTW-219 15:00 - 16:40 T Psychopedagogika prokreacji (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
C-933 15:50 - 17:30 A Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)dr Anna Mazur
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-204 09:10 - 10:50 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-408 09:10 - 10:50 T System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-408 10:50 - 11:40 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-408 11:40 - 12:30 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-308 12:30 - 14:10 T Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-623 17:30 - 19:10 T Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem (wykład)dr Ewelina Świdrak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-26 09:10 - 10:50 T Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)dr Iwona Szewczak
C-526 10:50 - 12:30 T Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)dr Magdalena Łuka
C-1002 10:50 - 12:30 T Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)dr Lidia Pietruszka
GG-26 10:50 - 12:30 T Wzory i wzorce w edukacji i wychowaniu (wykład)dr Małgorzata Łobacz
C-913 12:30 - 14:10 T Metodyka diagnozowania sytuacji rodzinnej (ćwiczenia)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-1043 12:30 - 13:20 T Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
GG-110B 13:20 - 15:00 T Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
C-1038 14:10 - 15:50 A Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-408 17:30 - 19:10 T Arteterapia - teatr i drama w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)mgr Jan Stanowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-623 07:30 - 09:10 B Podstawy psychologii klinicznej (wykład)dr Elżbieta Januszewska
C-913 09:10 - 10:50 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
C-506 09:10 - 10:50 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Barbara Borowska
C-506 10:50 - 12:30 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Barbara Borowska
GG-26 12:30 - 14:10 T Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
C-408 16:40 - 18:20 T Zastosowanie fotografii w rozwoju osobistym i edukacji (konwersatorium)dr Małgorzata Żak-Kulesza
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-913 07:30 - 08:20 T Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa 1) dr Anna Szudra-Barszcz
C-913 08:20 - 09:10 T Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa 2) dr Anna Szudra-Barszcz
C-919 09:10 - 10:00 T Elementy prawa oświatowego (wykład)dr Bożena Czech-Jezierska
C-310 10:00 - 11:40 T Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)dr Katarzyna Braun
C-408 11:40 - 12:30 T Metodyka działań wolontariackich wobec rodziny (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
C-919 12:30 - 14:10 B Literatura dla dzieci (wykład)dr hab. Elżbieta Stoch
GG-26 12:30 - 14:10 A Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (konwersatorium)mgr Magdalena Leśniak
C-919 14:10 - 15:50 T Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
C-803 14:10 - 15:50 T Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)dr Lidia Pietruszka

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-03C-408 18:20 - 20:00 Arteterapia - teatr i drama w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)mgr Jan Stanowski
2022-12-01GG-370 15:50 - 17:30 Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-12C-608 14:10 - 15:50 Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)dr Anna Mazur
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-21C-1035 14:10 - 15:50 Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)dr Lidia Pietruszka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-13C-605 15:50 - 17:30 Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)dr Lidia Pietruszka
2023-01-13C-605 17:30 - 18:20 Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-23GG-110A 14:10 - 15:00 Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)dr Anna Mazur
2023-01-23C-933 17:30 - 18:20 Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)dr Anna Mazur
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-25C-903 09:10 - 10:50 Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)dr Lidia Pietruszka
2023-01-25C-623 15:00 - 15:50 Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 17:16