Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-623 09:10 - 10:50 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-623 10:50 - 12:30 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-623 12:30 - 14:10 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-608 15:00 - 16:40 T System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-913 16:40 - 18:20 T Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)dr hab. Wiesław Partyka
GG-26 17:30 - 20:00 T Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-08
mgr Aleksandra Strużyńska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-506 09:10 - 10:00 T Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-506 10:00 - 11:40 T Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-308 10:50 - 11:40 T Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marta Buk-Cegiełka
C-308 11:40 - 12:30 T Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marta Buk-Cegiełka
C-913 11:40 - 12:30 T Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
C-913 12:30 - 14:10 T Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)dr Lidia Pietruszka
C-408 14:10 - 15:50 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-408 15:50 - 17:30 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
C-308 17:30 - 19:10 T Edukacja szkolna (seminarium)dr Marta Buk-Cegiełka
C-408 17:30 - 19:10 T Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)dr Katarzyna Braun
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 07:30 - 09:10 T Podstawy psychologii klinicznej (wykład)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-20
dr Elżbieta Januszewska
C-906 08:20 - 10:00 T Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)dr Iwona Szewczak
C-913 09:10 - 10:50 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 1) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-913 10:50 - 12:30 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 2) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
GG-209 12:30 - 14:10 T Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium)dr Ewelina Świdrak
C-913 13:20 - 15:00 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr Magdalena Parzyszek
GG-26 14:10 - 15:00 T Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-809 14:10 - 15:50 T Tradycje historii wychowania w Polsce i w Europie (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
C-308 15:00 - 16:40 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 3) dr Katarzyna Braun
C-913 15:50 - 17:30 T Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-318 16:40 - 18:20 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 3) dr Anna Badora
C-318 18:20 - 20:00 T Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)dr Anna Badora
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-526 09:10 - 10:50 T Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)dr hab. Lucyna Dziaczkowska
C-408 09:10 - 10:50 T Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia - Grupa 1) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-408 10:50 - 12:30 T Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia - Grupa 2) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-913 13:20 - 15:00 T Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
C-809 13:20 - 14:10 T Światowe, europejskie i polskie systemy wychowawczo-dydaktyczne w edukacji elementarnej (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
CTW-302 15:00 - 15:50 T Literatura dla dzieci (wykład)dr hab. Elżbieta Stoch
CTW-302 15:50 - 16:40 T Kultura języka polskiego (wykład)dr Renata Kołodziejczyk
C-1039 16:40 - 18:20 T Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-21
mgr Justyna Horbowska
C-308 16:40 - 18:20 T Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty - Grupa 1)
Od: 2019-11-28 do 2020-01-29
dr Anna Badora
C-308 16:40 - 18:20 T Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty - Grupa 2)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-21
dr Anna Badora
C-308 18:20 - 20:00 T Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2019-11-28 do 2020-01-29
dr Anna Badora
C-308 18:20 - 20:00 T Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2019-10-01 do 2019-11-21
dr Anna Badora
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1043 12:30 - 14:10 T Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
CTW-408 12:30 - 14:10 T Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)dr Ewelina Świdrak
C-506 14:10 - 15:00 T Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
GG-26 15:00 - 15:50 T Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)mgr Magdalena Wójcik
C-809 15:00 - 15:50 T Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2019-11-19 do 2020-01-29
prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-1043 15:50 - 17:30 T Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)dr Lidia Pietruszka
C-809 15:50 - 16:40 T Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium - Grupa 2)
Od: 2019-11-19 do 2020-01-29
prof. dr hab. Helena Słotwińska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-11C-1038 10:00 - 11:40 Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)dr Iwona Szewczak
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-17CTW-302 16:40 - 18:20 Kultura języka polskiego (wykład)dr Renata Kołodziejczyk
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-19CTW-216 13:20 - 15:00 Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty - Grupa 1) dr Anna Badora

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38