Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-913 08:20 - 10:00 T Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa 1) dr Anna Szudra-Barszcz
C-913 10:00 - 11:40 T Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa 2) dr Anna Szudra-Barszcz
GG-206 10:50 - 11:40 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 259) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
C-906 11:40 - 13:20 T Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-913 11:40 - 13:20 T Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa 3)
Od: 2019-10-14 do 2019-12-09
Ks. dr Marek Jeziorański
GG-350 11:40 - 12:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 259) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
C-906 13:20 - 15:00 T Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
GG-26 13:20 - 15:00 T Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
GG-206 14:10 - 15:50 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 26) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-906 15:00 - 16:40 T Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa 3) dr Katarzyna Braun
C-913 15:00 - 16:40 T Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa 4)
Od: 2019-10-14 do 2019-12-09
Ks. dr Marek Jeziorański
C-608 15:00 - 16:40 T System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-906 16:40 - 18:20 T Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa 4) dr Katarzyna Braun
C-913 16:40 - 18:20 T Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)dr hab. Wiesław Partyka
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 20) dr Elżbieta Kolbus
C-408 08:20 - 10:00 T Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa 4) dr Anna Szudra-Barszcz
GG-107B 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 257) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
C-408 10:00 - 11:40 T Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa 3) dr Anna Szudra-Barszcz
C-913 10:00 - 11:40 T Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa 4) dr Lidia Pietruszka
C-906 11:40 - 12:30 T Rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce (wykład)dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
C-308 12:30 - 13:20 T Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa 1) dr Marta Buk-Cegiełka
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
C-906 12:30 - 13:20 T Rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce (ćwiczenia)dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
C-906 13:20 - 14:10 T Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (wykład)dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
CTW-302 13:20 - 14:10 T Podstawy matematyki i edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)dr Marta Buk-Cegiełka
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 19) mgr Barbara Okulska
C-906 14:10 - 15:00 T Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (konwersatorium)dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
CTW-302 14:10 - 15:00 T Podstawy wiedzy o języku i edukacja polonistyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)dr Marta Buk-Cegiełka
C-308 15:00 - 15:50 T Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa 2) dr Marta Buk-Cegiełka
C-913 15:50 - 17:30 T Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2019-10-15 do 2019-12-03
Ks. dr Marek Jeziorański
C-913 15:50 - 17:30 T Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2019-12-06 do 2020-01-29
dr Lidia Pietruszka
C-913 17:30 - 19:10 T Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa 2)
Od: 2019-10-15 do 2019-12-03
Ks. dr Marek Jeziorański
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 101)
Od: 2019-12-04 do 2020-01-29
mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-906 08:20 - 10:00 T Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)dr Iwona Szewczak
WMP-808 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 260) mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
CTW-102 14:10 - 15:00 T Diagnostyka środowiska (wykład)dr Katarzyna Braun
C-809 14:10 - 15:50 T Tradycje historii wychowania w Polsce i w Europie (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
GG-26 15:00 - 16:40 T Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-408 15:50 - 18:20 T Metodyka przygotowania do życia w rodzinie (warsztaty)
Od: 2019-10-01 do 2019-12-04
mgr Katarzyna Śliż
C-913 15:50 - 17:30 T Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
GG-26 16:40 - 18:20 T Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-318 18:20 - 20:00 T Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)dr Anna Badora
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
GG-150 10:00 - 10:50 T Podstawy logopedii (wykład)dr Renata Kołodziejczyk
C-809 10:50 - 11:40 T Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
CTW-302 11:40 - 12:30 T Pedagogika prenatalna (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
C-809 12:30 - 13:20 T Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (wykład)S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-913 13:20 - 15:00 T Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
C-408 13:20 - 15:00 A Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (ćwiczenia - Grupa 1) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-408 13:20 - 15:00 B Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (ćwiczenia - Grupa 2) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-1043 09:10 - 10:50 T Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2019-12-06 do 2020-01-29
dr Lidia Pietruszka
GG-244A 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 261) mgr Krzysztof Urbański
C-1043 10:50 - 12:30 T Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa 3) dr Lidia Pietruszka
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
GG-235 10:50 - 12:30 T Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa 4) mgr Barbara Okulska
GG-107A 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 256) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
GG-206 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 23) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek
CTW-408 12:30 - 14:10 T Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)dr Ewelina Świdrak
CTW-408 14:10 - 15:50 T Etyka (wykład)Ks. dr Marcin Ferdynus
C-1043 15:50 - 17:30 T Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)dr Lidia Pietruszka

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-11C-1038 10:00 - 11:40 Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)dr Iwona Szewczak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2019-12-12C-608 09:10 - 10:00 Podstawy logopedii (wykład)dr Renata Kołodziejczyk
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-29CTW-114 10:50 - 13:20 Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19