Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 105) mgr Agnieszka Białowolska
C-925 07:30 - 09:10 T Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 4) dr Iwona Szewczak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 105) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa 103) mgr Barbara Okulska
C-925 10:00 - 11:40 T Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 2) dr Iwona Szewczak
C-925 12:30 - 14:10 T Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 1) dr Iwona Szewczak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 64) mgr Agnieszka Gołofit
C-913 18:20 - 19:10 T Logika (ćwiczenia - Grupa 3) dr Tomasz Łach
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa 101) mgr Barbara Okulska
HS-105 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 52) dr Joanna Kubińska
C-919 09:10 - 10:50 T Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Wiesław Partyka
C-408 09:10 - 10:50 T Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Piotr Magier
C-408 10:50 - 12:30 T Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Wiesław Partyka
C-919 10:50 - 12:30 T Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Piotr Magier
C-919 12:30 - 14:10 T Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa 1) prof. dr hab. Marian Surdacki
C-408 12:30 - 14:10 T Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Wiesław Partyka
C-919 14:10 - 15:00 T Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ewelina Świdrak
C-408 15:00 - 15:50 T Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ewelina Świdrak
C-919 15:50 - 16:40 T Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa 3) dr Ewelina Świdrak
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 113) mgr Jacek Kowalik
C-506 16:40 - 18:20 A Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa 3) dr Magdalena Łuka
C-506 16:40 - 18:20 B Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa 4) dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 103) mgr Maria Piwińska
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 104) mgr Iwona Fijołek
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
HS-13 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 86) dr Joanna Kubińska
HS-01A 10:00 - 11:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 87) dr Joanna Kubińska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 106) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-26 12:30 - 14:10 T Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Wiesław Partyka
GG-26 14:10 - 15:50 T Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Wiesław Partyka
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 115) mgr Jacek Kowalik
GG-26 15:50 - 17:30 T Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Piotr Magier
C-408 18:20 - 20:00 A Logika (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Łach
C-408 18:20 - 20:00 B Logika (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Łach
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
HS-13 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 88) mgr Adam Piwiński
C-913 10:00 - 11:40 A Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa 1) dr Ewelina Świdrak
C-913 10:00 - 11:40 B Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa 2) dr Ewelina Świdrak
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 111) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa 107) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
C-506 12:30 - 14:10 T Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 3) dr Iwona Szewczak
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa 103) mgr Iwona Fijołek
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 102) mgr Maria Piwińska
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 102) mgr Barbara Okulska
ONLINE 09:10 - 11:40 T Historia filozofii (wykład)dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Logika (wykład)dr Tomasz Łach
ONLINE 12:30 - 13:20 T Historia opieki społecznej (wykład)prof. dr hab. Marian Surdacki
ONLINE 13:20 - 14:10 T Pedagogika szkolna (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
ONLINE 14:10 - 15:00 T Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
ONLINE 15:00 - 15:50 T Psychologia ogólna (wykład)dr hab. Alina Rynio

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01 17:19