Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-241 11:40 - 13:20 T Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)prof. dr hab. Lechosław Lameński
GG-245 13:20 - 15:00 T Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
CTW-102 15:00 - 16:40 T Etyka (wykład)Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
GG-245 16:40 - 17:30 T Secesja i „Secesje”: Monachium, Wiedeń, Berlin (wykład)dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-241 10:00 - 11:40 T Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
GG-241 11:40 - 13:20 T Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
GG-241 13:20 - 15:00 T Historia sztuki nowoczesnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-241 12:30 - 13:20 T Rynek dzieł sztuki (konwersatorium)dr Krzysztof Przylicki
GG-241 13:20 - 14:10 T Wystawiennictwo: problemy i modele (konwersatorium)dr Krzysztof Przylicki
GG-241 14:10 - 15:00 T Kolekcja rzeźb antycznych w Europie nowożytnej (wykład)dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
GG-315 15:00 - 16:40 T Sztuka współczesna (wykład)dr Anna Dzierżyc-Horniak
GG-315 16:40 - 18:20 T Sztuka współczesna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)dr Anna Dzierżyc-Horniak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 12:19