Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-104 11:40 - 13:20 T Historia nowożytna powszechna (konwersatorium)mgr Dariusz Wajs
GG-235 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 308) mgr Magdalena Matys
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 09:10 - 10:50 T Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
CN-102 11:40 - 13:20 T Ustrój, społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej na tle przemian w nowożytnej Europie (wykład)dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
CN-103 13:20 - 15:00 T Źródła do dziejów społ.-polit. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państw europejskich w XVI-XVIII w. (warsztaty)dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
CN-P01 16:40 - 17:30 T Przepisy archiwalne - arch. I st. (ćwiczenia)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-244A 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 59) mgr Małgorzata Osękowska
CTW-102 09:10 - 10:50 T Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
CN-103 10:50 - 12:30 T Rzeczpospolita w Europie XVI-XVIII stulecia: władza, społeczeństwo, kultura (proseminarium)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
C-501 12:30 - 14:10 T Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
GG-247 10:00 - 11:40 T Historia nowożytna Polski (konwersatorium)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
GG-247 11:40 - 13:20 T Historia nowożytna Polski (wykład)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
CTW-102 14:10 - 16:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
GG-233 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 307) mgr Michał Narecki
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-019 13:20 - 15:00 T System bazodanowy ZOSIA i archiwa w internecie (laboratorium)dr Robert Derewenda

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-04CN-106 10:00 - 15:50 Historia nowożytna Polski (wykład)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-06CTW-102 14:10 - 15:50 Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19