Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-107 10:00 - 11:40 T Europa i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
CN-107 11:40 - 13:20 T Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych (warsztaty)dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Arkadiusz Czarnecki
CN-107 13:20 - 15:00 T Historia średniowieczna Polski (konwersatorium)dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
CN-102 15:50 - 17:30 T Historia średniowieczna Polski (wykład)dr hab. Jan Ptak
HS-7B 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Piotr Olejarnik
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 67) mgr Małgorzata Osękowska
GG-247 07:30 - 09:10 T Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa 25) mgr Alicja Narecka
CTW-102 09:10 - 10:50 T Pedagogika ogólna (wykład)dr hab. Piotr Magier
GG-247 10:50 - 12:30 T Historia średniowieczna powszechna (wykład)prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
GG-247 12:30 - 14:10 T Historia średniowieczna powszechna (konwersatorium)prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
CN-103 14:10 - 15:50 T Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład)dr hab. Jan Ptak
CTW-102 15:50 - 17:30 T Psychologia ogólna (wykład)dr Justyna Iskra
GG-362 18:20 - 20:00 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 65) mgr Michał Narecki
HS-105 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Konrad Szczygieł
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-244B 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 68) mgr Małgorzata Osękowska
HS-01A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 40) mgr Adam Piwiński
HS-7A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 37) mgr Iwona Szyłejko
CN-105 10:50 - 12:30 T Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
HS-7B 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 42) mgr Piotr Olejarnik
HS-7C 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa 43) mgr Jarosław Dobosz
CN-105 12:30 - 13:20 T Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
CN-103 13:20 - 15:00 T Vademecum badań historycznych (konwersatorium)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
CN-103 15:00 - 15:50 T Zadania opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela (spec. nauczycielska) (warsztaty)mgr Paweł Miszczuk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-244A 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 3) dr Katarzyna Jakubów
HS-7C 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 57) mgr Arkadiusz Czarnecki
GG-235 10:50 - 12:30 T Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 2) mgr Barbara Okulska
HS-7A 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Piotr Olejarnik
HS-105 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Konrad Szczygieł
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 1) mgr Maria Piwińska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 5) dr Elżbieta Kolbus
CN-102 09:10 - 10:00 T Edukacja włączająca w szkole (spec. nauczycielska) (warsztaty)dr Renata Kołodziejczyk
GG-235 09:10 - 10:50 T Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa 4) mgr Barbara Okulska
CN-105 10:00 - 11:40 T Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
HS-7C 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 74) mgr Adam Piwiński
HS-7A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 72) dr Joanna Kubińska
CN-103 12:30 - 14:10 T Przedsiębiorczość (warsztaty)dr Robert Derewenda

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 11:19