Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-350 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B2 (ćwiczenia)dr Marcin Karkut
GG-350 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Dorota Śliwa
GG-348 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa 2) dr Stanisław Świtlik
GG-350 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Dorota Śliwa
GG-348 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa 1) dr Stanisław Świtlik
GG-348 13:20 - 15:00 T Językoznawstwo (seminarium)dr Paulina Mazurkiewicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-352 12:30 - 13:20 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)dr Piotr Wasilewski
GG-352 13:20 - 14:10 T Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)dr Piotr Wasilewski
GG-412 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
GG-346 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Sebastian Piotrowski
GG-412 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
GG-346 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Sebastian Piotrowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-348 09:10 - 10:50 T Literaturoznawstwo (seminarium)dr hab. Judyta Niedokos
GG-352 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)mgr Agnieszka Meksuła
GG-346 12:30 - 14:10 T Współczesna cywilizacja francuska (konwersatorium)dr hab. Sebastian Piotrowski
GG-352 14:10 - 15:50 T Kultura i cywilizacja krajów romańskich (seminarium)dr hab. Sebastian Piotrowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-346 09:10 - 10:00 T Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia)dr hab. Anna Kucharska
GG-348 10:00 - 10:50 T Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)mgr Dominika Wronikowska-Sfilio

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-21CTW-203 09:10 - 12:30 Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-23GG-346 09:10 - 15:00 Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-26CN-103 10:00 - 13:20 Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)mgr Aleksandra Dyda
2023-06-26GG-350 10:00 - 15:00 Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)dr Piotr Wasilewski
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-27CN-103 12:30 - 15:00 Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)mgr Aleksandra Dyda
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-07-03GG-348 10:00 - 12:30 Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)dr Piotr Wasilewski
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-07-04GG-350 09:10 - 12:30 Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)dr hab. Judyta Niedokos

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-21 14:16