Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-203 08:20 - 10:00 T Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Cecylia Galilej
CN-204 10:00 - 10:50 T Arcydzieła literatury powszechnej (pozytywizm - współczesność) (wykład)dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
CN-203 11:40 - 13:20 T Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Grzegorz Głąb
GG-17 13:20 - 15:00 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr hab. Anna Czapla
CN-215 13:20 - 15:00 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
CTW-102 15:00 - 16:40 T Etyka (wykład)Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
CN-204 16:40 - 17:30 T Wybrane zagadnienia literatury polskiego romantyzmu (wykład)dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 09:10 - 10:50 T Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
CN-202 10:50 - 11:40 T Wybrane zagadnienia modernizmu (wykład)prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
CN-P10 11:40 - 13:20 T Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Jarosz
CN-P11 13:20 - 15:00 T Historia literatury modernizmu (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 09:10 - 10:50 T Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
GG-305 09:10 - 10:50 T Seminarium 2 (seminarium)dr Agnieszka Karczewska
CN-101 10:50 - 12:30 T Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Czapla
CN-P10 12:30 - 14:10 T Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
CN-203 12:30 - 14:10 T Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Mariusz Koper
CN-205 14:10 - 15:50 T Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
GG-224 14:10 - 15:50 T Poetyka, cz. I (ćwiczenia)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
CN-227 15:50 - 17:30 A Historia literatury modernizmu (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Monika Kulesza
CN-203 15:50 - 17:30 T Poetyka, cz. II (ćwiczenia)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-26 09:10 - 10:50 T Seminarium 1 (seminarium)dr Agnieszka Karczewska
CN-203 10:50 - 12:30 T Romantyzm: literatura, kultura, sztuka (konwersatorium)dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
CN-204 10:50 - 12:30 T Stylistyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Karczewska
CN-227 12:30 - 14:10 A Historia literatury modernizmu (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Monika Kulesza
CN-205 15:00 - 15:50 T Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CN-204 15:50 - 17:30 T Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
GG-36 17:30 - 19:10 B Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
GG-36 17:30 - 19:10 A Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-204 11:40 - 13:20 T Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
CN-101 12:30 - 14:10 T Sarmaci i świat. Komparatystyczna lektura dawnej poezji polskiej (konwersatorium)prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-31CN-203 10:00 - 11:40 Historia literatury modernizmu (egzamin)prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2020-02-07CN-212 07:30 - 15:00 Literatura powszechna nowożytna (egzamin)dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-13CN-212 08:20 - 15:00 Literatura powszechna nowożytna (egzamin)dr hab. Lech Giemza, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38