Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-13 10:00 - 11:40 B Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
GG-13 11:40 - 12:30 T Teatr i dramat antyczny (ćwiczenia)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
GG-13 12:30 - 14:10 T Projekt: Krytyka filmowa (warsztaty)
Od: 2022-10-01 do 2022-12-15
dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
CTW-205 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 266) mgr Ewa Stępniak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-204 08:20 - 10:00 T Poetyka, cz. II (ćwiczenia)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-204 10:00 - 11:40 T Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia)dr Anna Majewska-Wójcik
GG-13 11:40 - 13:20 B Projekt: Krytyka teatralna i performatyka (warsztaty)dr hab. Joanna Michalczuk
CN-203 13:20 - 15:00 T Nurty i gatunki sztuki filmowej (konwersatorium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
GG-108 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Barbara Okulska
CTW-02 15:00 - 15:50 T Emisja i impostacja głosu (warsztaty)Ks. dr Mariusz Lach
CN-204 15:50 - 17:30 T Hierarchie: Debiutanci (warsztaty)
Od: 2022-10-01 do 2022-12-15
dr Małgorzata Peroń
CTW-02 15:50 - 16:40 T Proces powstawania przedstawienia (warsztaty)Ks. dr Mariusz Lach
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-346 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 261) mgr Agata Woźniak
GG-17 07:30 - 09:10 T Język polski dla celów specjalistycznych (nauka, turystyka, biznes) (ćwiczenia)dr hab. Anna Czapla
CN-022 09:10 - 10:00 T Polityka regionalna (kultura, sylwetki, instytucje, fundacje) (wykład)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-215 10:00 - 11:40 T Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i artystycznej (wykład)
Od: 2022-10-19 do 2023-01-04
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-204 11:40 - 13:20 T Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)dr hab. Anna Czapla
CN-204 13:20 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej (oświecenie - romantyzm) (konwersatorium)prof. dr hab. Roman Doktór
CN-204 15:00 - 16:40 B Projekt: Krytyka muzyczna (laboratorium)dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
GG-350 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 263) mgr Małgorzata Osękowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-244A 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 268) mgr Agata Woźniak
GG-235 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 208) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
CN-202 07:30 - 09:10 T Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
CN-203 10:50 - 12:30 T Wielokulturowość literatury polskiej XIX i XX w. (konwersatorium)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-022 12:30 - 13:20 T Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
CN-203 14:10 - 15:50 T Historia literatury romantyzmu (ćwiczenia)prof. dr hab. Dariusz Seweryn
CTW-304 15:50 - 18:20 T Historia filozofii (wykład)dr hab. Monika Komsta
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-022 09:10 - 10:00 T Kultura języka (ćwiczenia)dr Anna Majewska-Wójcik
GG-13 10:00 - 10:50 T Nowe zjawiska w sztuce filmowej (konwersatorium)dr hab. Joanna Michalczuk
GG-13 10:50 - 11:40 T Istota i granice teatru (wykład)dr hab. Joanna Michalczuk
GG-233 10:50 - 12:30 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska
CN-022 10:50 - 11:40 T Projekt: Antyczna krytyka artystyczna (warsztaty)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
CN-203 12:30 - 13:20 T Przestrzenie pozytywistycznej melancholii - literatura polska i kryzys egzystencjalny (wykład)dr Joanna Lekan-Mrzewka
CN-204 13:20 - 15:00 A Problemy estetyki literackiej i aksjologii (wykład)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
GG-233 15:50 - 17:30 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 204) mgr Agnieszka Białowolska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 10:16