Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-355 09:10 - 10:50 T Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)dr hab. Iwona Wieżel
GG-368 11:40 - 12:30 T Łacińska literatura chrześcijańska (wykład)dr Agnieszka Strycharczuk
CTW-102 12:30 - 14:10 T Etyka (wykład)dr Wojciech Lewandowski
CN-203 15:50 - 16:40 T Paleografia grecka i łacińska (ćwiczenia)dr Wojciech Kopek
GG-368 16:40 - 18:20 T Literatura, kultura i język starożytnego Rzymu (seminarium)dr Wojciech Kopek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-368 08:20 - 10:00 T Gramatyka grecka (wykład)dr hab. Iwona Wieżel
GG-368 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka greckiego (ćwiczenia)mgr Artur Turowski
GG-370 15:00 - 16:40 T Lektura tekstów łacińskich (ćwiczenia)mgr Alicja Narecka
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-370 08:20 - 09:10 T Literatura grecka (wykład)dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-368 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka greckiego (ćwiczenia)mgr Artur Turowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-368 10:00 - 11:40 T Metryka starożytna (konwersatorium)dr Agata Łuka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38