Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 301) mgr Agata Woźniak
CTW-102 09:10 - 11:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
GG-116 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
GG-116 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
CTW-202 15:00 - 16:40 T Interkulturowość w nauczaniu języków obcych (konwersatorium)dr Lucyna Krzysiak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 304) mgr Agata Woźniak
CTW-102 09:10 - 10:50 T Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
GG-313 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa 1) dr Monika Grzeszczak
GG-313 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
GG-322 14:10 - 15:50 T Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro (ćwiczenia)dr Katarzyna Jakubów
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 09:10 - 10:50 T Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
GG-315 10:50 - 12:30 T Dydaktyka ogólna (wykład)dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
CTW-202 12:30 - 14:10 T Literatura i kultura staroniemiecka - L (wykład)prof. dr hab. Marzena Górecka
CN-203 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia III (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko
GG-108 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 311) mgr Jacek Kowalik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-305 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 303) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
C-701A 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
GG-322 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Marzena Górecka
C-701A 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
GG-322 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Marzena Górecka
CN-106 13:20 - 15:00 T Języki specjalistyczne: Język niemiecki w obsłudze ruchu turystycznego (ćwiczenia)dr Katarzyna Jakubów
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-212B 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 504)
Od: 2019-11-08 do 2020-01-29
mgr Agata Woźniak
CTW-202 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa 1) dr Amelia Szuba-Wenek
CTW-202 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa 2) dr Amelia Szuba-Wenek
CTW-202 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia IV (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko
CTW-202 14:10 - 15:50 T Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-01-30CN-102 09:10 - 12:30 Literatura i kultura staroniemiecka - L (wykład)prof. dr hab. Marzena Górecka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-07CN-102 09:10 - 12:30 Literatura i kultura staroniemiecka - L (wykład)prof. dr hab. Marzena Górecka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 12:19