Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-921 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 4) dr Christopher Ballengee
C-1035 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) dr Dominika Bugno-Narecka
C-627 09:10 - 10:50 T Wstęp do kultury współczesnej (ćwiczenia)dr Aleksander Bednarski
GG-235 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 202) mgr Karolina Sieńko-Flis
C-627 10:50 - 12:30 T Literatura a sztuki wizualne (ćwiczenia)dr Aleksander Bednarski
C-921 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 5) dr Christopher Ballengee
C-903 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
C-921 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr Dominika Bugno-Narecka
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-217 09:10 - 10:50 T British Identity - brytyjskość i społeczeństwo (ćwiczenia)dr Anna Antonowicz
CTW-204 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
CTW-102 10:50 - 12:30 T Językoznawstwo stosowane (konwersatorium)dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
GG-209 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 202) mgr Magdalena Szulga
C-627 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
CTW-217 14:10 - 15:50 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr Magdalena Sawa
GG-108 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Barbara Okulska
C-627 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
GG-108 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 201) mgr Barbara Okulska
GG-233 16:40 - 18:20 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 201) mgr Karolina Sieńko-Flis
GG-108 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 301) mgr Barbara Okulska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-244B 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 206) dr Katarzyna Jakubów
C-1035 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Izabela Batyra
C-927 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
CTW-204 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Anna Bondaruk
GG-305 09:10 - 10:50 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 204) mgr Barbara Okulska
C-1035 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Izabela Batyra
C-903 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa 6) dr Robert Looby, prof. KUL
CTW-204 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa 4) prof. dr hab. Anna Bondaruk
C-1035 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Izabela Batyra
C-921 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ewelina Bańka
C-903 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Niedokos
C-627 12:30 - 14:10 T Akcenty języka angielskiego (ćwiczenia)dr Magdalena Chudak
C-901 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa 3) dr Robert Looby, prof. KUL
C-921 12:30 - 14:10 T Semantyka (ćwiczenia)prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
C-627 14:10 - 15:50 T Fonetyka akustyczna (ćwiczenia)mgr Mariola Kaszycka
C-927 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
C-903 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Mariola Kaszycka
C-927 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
GG-212A 17:30 - 19:10 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 207) mgr Magdalena Szulga
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 208) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
C-927 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Anna Bondaruk
C-921 09:10 - 10:50 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
C-1035 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) dr Tomasz Niedokos
C-927 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa 3) prof. dr hab. Anna Bondaruk
C-921 10:50 - 12:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
C-921 12:30 - 14:10 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
C-901 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Izabela Batyra
C-927 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Niedokos
C-1035 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Mariola Kaszycka
C-901 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa 5) dr Robert Looby, prof. KUL
C-627 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) dr Sebastian Wasak
C-921 14:10 - 15:50 T Wolność w Ameryce (ćwiczenia)dr Ewelina Bańka
C-901 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa 4) dr Robert Looby, prof. KUL
C-921 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr Sebastian Wasak
GG-247 16:40 - 18:20 T Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa 303) mgr Jakub Duralak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-204 09:10 - 10:50 T Amerykańskie tożsamości (ćwiczenia)dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
CTW-217 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
GG-233 10:50 - 12:30 T Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska
C-903 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 5) dr Jolanta Sak-Wernicka
CTW-217 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
C-903 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Jolanta Sak-Wernicka
C-927 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Anna Oleszczuk
GG-247 13:20 - 15:00 T Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa 302) mgr Jakub Duralak
GG-233 14:10 - 15:50 B Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska
C-927 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Anna Oleszczuk
C-921 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 6) dr Sebastian Wasak
GG-233 15:50 - 17:30 T Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 204) mgr Agnieszka Białowolska
GG-233 17:30 - 19:10 A Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-25CN-104 15:50 - 17:30 Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 3)dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-27CTW-204 15:50 - 17:30 Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 4)dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-10GG-213 10:50 - 12:30 Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 204)mgr Barbara Okulska
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-25C-919 17:30 - 19:10 Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 1)dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-26CTW-102 09:10 - 10:50 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Tomasz Niedokos
2023-06-26C-903 10:50 - 17:30 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Tomasz Niedokos
2023-06-26C-901 10:50 - 16:40 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Tomasz Niedokos
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-27CTW-102 10:00 - 14:10 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Tomasz Niedokos

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 17:16