Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 07:30 - 09:10 T Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa 1) mgr Jianhua Yang
GG-206 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Maria Piwińska
CTW-219 09:10 - 10:50 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Małgorzata Tetiurka
CTW-204 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Niedokos
CTW-219 10:50 - 12:30 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Małgorzata Tetiurka
CTW-219 12:30 - 14:10 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Małgorzata Tetiurka
GG-206 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 20) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa 1) mgr Iwona Fijołek
C-1035 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Joanna Grzybowska
GG-206 14:10 - 15:50 T Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa 4) mgr Maria Piwińska
CTW-204 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa 4) dr Anna Prażmowska
C-903 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 5) dr Jerzy Wójcik
CTW-205 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Wojciech Malec
CTW-204 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa 5) dr Anna Prażmowska
C-903 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 4) dr Jerzy Wójcik
CTW-205 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Wojciech Malec
C-903 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 3) dr Jerzy Wójcik
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-350 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
CTW-219 08:20 - 09:10 T Dydaktyka ogólna (wykład)mgr Małgorzata Tetiurka
GG-235 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 26) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-901 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 4) dr Ewelina Mokrosz
C-903 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ewelina Bańka
C-1035 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Małgorzata Tetiurka
C-922 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kinga Lis
C-627 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 4) dr Anna Antonowicz
GG-206 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 45) dr Katarzyna Jakubów
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 17) mgr Barbara Okulska
C-1035 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa 3) dr Kinga Lis
C-1035 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa 6) dr Kinga Lis
C-901 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 3) dr Ewelina Mokrosz
CTW-205 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Wojciech Malec
CTW-205 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Wojciech Malec
C-1035 17:30 - 19:10 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Magdalena Sawa
C-922 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Joanna Grzybowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-220 08:20 - 09:10 T Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)dr Anna Antonowicz
CTW-204 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Anna Bondaruk
CTW-217 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
CTW-204 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Anna Bondaruk
C-903 10:50 - 12:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr Magdalena Sawa
CTW-217 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
C-903 12:30 - 14:10 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr Magdalena Sawa
GG-108 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa 1) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-903 14:10 - 15:50 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Magdalena Sawa
C-921 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 5) dr Artur Bartnik
C-901 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Joanna Grzybowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
GG-246 09:10 - 10:50 T Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)dr Agnieszka Jarosz
CTW-204 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa 3) prof. dr hab. Anna Bondaruk
GG-26 09:10 - 10:50 T Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa 3) dr Elżbieta Kolbus
CTW-204 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa 4) prof. dr hab. Anna Bondaruk
C-1035 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 2) dr Sebastian Wasak
C-903 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 6) dr Jerzy Wójcik
C-1035 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) dr Sebastian Wasak
C-903 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski prawniczy i medyczny (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kinga Lis
C-1035 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 6) dr Sebastian Wasak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 1) mgr Maria Piwińska
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
CTW-204 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
GG-108 09:10 - 10:50 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 42) mgr Iwona Fijołek
GG-248 09:10 - 10:50 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 19) dr Elżbieta Kolbus
C-903 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Artur Bartnik
CTW-204 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
GG-206 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 21) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
C-903 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Artur Bartnik
CTW-205 12:30 - 14:10 T Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Wojciech Guz
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek
C-903 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 6) dr Artur Bartnik
CTW-205 14:10 - 15:50 T Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Wojciech Guz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19