Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-627 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
CTW-217 09:10 - 10:50 T Historyczne inspiracje tekstów kultury (ćwiczenia)dr Tomasz Niedokos
C-901 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 5) dr Ewelina Mokrosz
GG-235 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 202) mgr Karolina Sieńko-Flis
C-903 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Artur Bartnik
C-901 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 6) dr Ewelina Mokrosz
C-903 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
CTW-217 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
C-901 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 3) dr Jerzy Wójcik
C-627 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 4) dr Ewelina Mokrosz
CTW-217 14:10 - 15:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
C-901 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 1) dr Jerzy Wójcik
C-901 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 2) dr Jerzy Wójcik
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 09:10 - 10:50 T Językoznawstwo stosowane (konwersatorium)dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
C-627 10:50 - 12:30 T Media jako kontekst i narzędzie komunikacji (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
C-901 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ewelina Mokrosz
C-927 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
CTW-217 12:30 - 14:10 T Komunikacja i interpretacja (ćwiczenia)dr Anna Antonowicz
C-627 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ewelina Mokrosz
CTW-217 14:10 - 15:50 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Magdalena Sawa
GG-108 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Barbara Okulska
C-921 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 6) dr Christopher Ballengee
CTW-217 15:50 - 17:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr Magdalena Sawa
GG-108 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa 301) mgr Barbara Okulska
C-903 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 2) dr Christopher Ballengee
GG-233 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 201) mgr Karolina Sieńko-Flis
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-921 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Niedokos
C-627 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
C-1035 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Jakub Dąbrowski
CTW-205 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Wojciech Malec
C-627 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
C-921 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Niedokos
CTW-205 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Wojciech Malec
C-627 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
GG-235 12:30 - 14:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 204) mgr Barbara Okulska
CTW-205 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Wojciech Malec
CTW-217 12:30 - 14:10 T Teksty kultury brytyjskiej (ćwiczenia)dr Anna Antonowicz
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 201) mgr Barbara Okulska
CTW-204 15:50 - 17:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr Magdalena Sawa
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 208) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-205A 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 206) dr Katarzyna Jakubów
GG-248 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 207) mgr Magdalena Szulga
C-927 09:10 - 10:50 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
C-921 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) dr Tomasz Niedokos
CTW-205 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Wojciech Malec
CTW-204 10:50 - 12:30 T Media anglojęzyczne (ćwiczenia)dr Tomasz Niedokos
C-1035 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 1) dr Christopher Ballengee
CTW-205 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Wojciech Malec
C-1035 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Mariola Kaszycka
CTW-205 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Wojciech Malec
C-903 14:10 - 15:50 T Kultura amerykańska w mediach (ćwiczenia)dr Dominika Bugno-Narecka
C-1035 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Mariola Kaszycka
C-1035 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Mariola Kaszycka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-248 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 302) mgr Jakub Duralak
CTW-217 08:20 - 10:00 T Ameryka w odcinkach: serialowe reprezentacje Stanów Zjednoczonych (ćwiczenia)dr Kamil Rusiłowicz
C-627 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Artur Bartnik
GG-209 10:00 - 11:40 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 202) mgr Magdalena Szulga
C-627 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Artur Bartnik
C-927 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr Kamil Rusiłowicz
GG-233 10:50 - 12:30 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska
C-627 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Artur Bartnik
C-927 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) dr Kamil Rusiłowicz
CTW-102 13:20 - 15:50 T Historia filozofii (wykład)dr hab. Anna Palusińska
GG-233 15:50 - 17:30 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 204) mgr Agnieszka Białowolska
GG-233 17:30 - 19:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 203) mgr Agnieszka Białowolska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27 02:25