Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 07:30 - 09:10 T Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa 1) mgr Jianhua Yang
GG-206 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Maria Piwińska
CTW-102 09:10 - 11:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
GG-206 11:40 - 13:20 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 20) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
CTW-219 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
C-921 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa 1) mgr Iwona Fijołek
CTW-217 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 4) dr Anna Antonowicz
CTW-219 14:10 - 15:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
C-921 14:10 - 15:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
GG-206 14:10 - 15:50 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 26) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-927 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Maciej Czerniakowski
C-627 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
CTW-205 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Joanna Grzybowska
C-927 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Maciej Czerniakowski
CTW-204 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 6) dr Karolina Drabikowska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 16) mgr Barbara Okulska
C-921 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
C-627 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 3) dr Ewelina Mokrosz
CTW-102 09:10 - 10:50 T Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
C-627 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 5) dr Ewelina Mokrosz
C-1035 12:30 - 14:10 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 1) dr Piotr Steinbrich
C-921 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
CTW-204 14:10 - 15:00 T Dydaktyka ogólna (wykład)dr Piotr Steinbrich
CTW-217 14:10 - 15:50 T Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 2) dr Magdalena Chudak
GG-110A 15:00 - 16:40 T Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa 4)
Od: 2019-10-30 do 2020-01-29
mgr Maria Piwińska
GG-308 15:00 - 16:40 T Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa 4)
Od: 2019-10-01 do 2019-10-23
mgr Maria Piwińska
CTW-217 15:50 - 17:30 T Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 1) dr Magdalena Chudak
CTW-205 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Wojciech Malec
CTW-205 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Wojciech Malec
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 101)
Od: 2019-12-04 do 2020-01-29
mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-903 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 4) dr Ewelina Mokrosz
CTW-219 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Piotr Tokarski
CTW-102 09:10 - 10:50 T Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
CTW-219 10:00 - 10:50 T Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)dr Anna Antonowicz
C-901 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
C-903 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ewelina Bańka
CTW-205 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Wojciech Malec
C-901 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
C-903 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 3) dr Ewelina Bańka
CTW-205 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Wojciech Malec
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
GG-248 09:10 - 10:50 T Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa 3) dr Elżbieta Kolbus
CTW-204 09:10 - 10:50 T Kultura współczesna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Aleksander Bednarski
C-1035 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Niedokos
GG-205B 10:50 - 12:30 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 2) dr Piotr Steinbrich
CTW-217 10:50 - 12:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
CTW-204 10:50 - 12:30 T Kultura współczesna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Aleksander Bednarski
C-1035 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Niedokos
GG-205B 12:30 - 14:10 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 3) dr Piotr Steinbrich
CTW-217 12:30 - 14:10 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
CTW-220 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kinga Lis
CN-204 14:10 - 15:50 T Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)
Od: 2019-10-30 do 2020-01-29
dr Agnieszka Jarosz
CTW-217 14:10 - 15:50 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
C-1035 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 3) dr Jerzy Wójcik
GG-206 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Izabela Batyra
CTW-217 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kinga Lis
CTW-204 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Dagmara Kottke
C-1035 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa 5) dr Jerzy Wójcik
CTW-202 16:40 - 18:20 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 45) dr Katarzyna Jakubów
C-903 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ewelina Bańka
CTW-219 17:30 - 19:10 T Teksty audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Konrad Klimkowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 1) mgr Maria Piwińska
GG-206 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
CTW-204 09:10 - 10:50 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
GG-108 09:10 - 10:50 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 42) mgr Iwona Fijołek
C-913 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Joanna Mirek
GG-206 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 21) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 43) mgr Iwona Fijołek
CN-P11 10:50 - 12:30 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 19) dr Elżbieta Kolbus
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek
C-809 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Ewa Antoniak
C-903 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Maciej Czerniakowski
CTW-204 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Antoniak
CTW-219 14:10 - 15:50 T Teksty audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Konrad Klimkowski
C-903 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Maciej Czerniakowski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19