Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 08:20 - 09:10 T Historia Anglii i USA (konwersatorium)dr Tomasz Niedokos
GG-108 09:10 - 10:50 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 2) mgr Iwona Fijołek
C-921 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 3) dr Magdalena Chudak
CTW-217 09:10 - 10:50 T Teksty kultury anglojęzycznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Antonowicz
C-903 09:10 - 10:50 T Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
HS-7A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Iwona Szyłejko
GG-108 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 4) mgr Iwona Fijołek
CTW-204 10:50 - 12:30 T Media anglojęzyczne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Niedokos
C-921 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Magdalena Chudak
CTW-217 10:50 - 12:30 T Teksty kultury anglojęzycznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Antonowicz
C-903 10:50 - 12:30 T Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa 1) mgr Iwona Fijołek
C-903 12:30 - 14:10 T Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 3) prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
HS-01A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Adam Piwiński
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-7A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Agnieszka Gołofit
GG-206 14:10 - 15:50 T Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa 4) mgr Maria Piwińska
HS-7B 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 15) mgr Agnieszka Gołofit
HS-01A 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa 16) mgr Adam Piwiński
HS-7C 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Wojciech Paszek
C-921 15:50 - 17:30 T Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 3) dr Magdalena Sawa
C-901 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
C-921 17:30 - 19:10 T Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 4) dr Magdalena Sawa
HS-7A 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Łukasz Harbuz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-102 09:10 - 10:50 T Pedagogika ogólna (wykład)dr hab. Piotr Magier
C-921 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 6) dr Magdalena Chudak
HS-7B 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 18) mgr Anna Zarańska
HS-7A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 19) mgr Piotr Olejarnik
CTW-219 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Magdalena Chudak
C-903 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 4) dr Patrycja Antoszek
C-921 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamil Rusiłowicz
C-1035 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Izabela Batyra
C-901 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 6) dr Ewelina Mokrosz
HS-110 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa 23) mgr Anna Zarańska
HS-01A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 24) mgr Adam Piwiński
HS-7C 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 22) dr Joanna Kubińska
HS-4 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 25) mgr Jarosław Dobosz
CTW-217 12:30 - 14:10 T Historyczne inspiracje tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Niedokos
CTW-204 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
C-903 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 3) dr Patrycja Antoszek
C-901 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 4) dr Ewelina Mokrosz
HS-110 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa 30) dr Joanna Kubińska
C-921 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr Kamil Rusiłowicz
C-903 14:10 - 15:50 T Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Joanna Teske
HS-7C 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 33) mgr Wojciech Paszek
HS-110 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa 34) mgr Agnieszka Gołofit
CTW-102 15:50 - 17:30 T Psychologia ogólna (wykład)dr Justyna Iskra
C-903 17:30 - 19:10 T Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Joanna Teske
HS-110 17:30 - 19:10 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)dr Joanna Kubińska
GG-235 18:20 - 20:00 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 6) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-903 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marietta Izdebska
HS-105 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 79) mgr Anna Zarańska
GG-108 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa 2) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-921 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 5) dr Łukasz Borowiec
C-627 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Adam Mąka
C-903 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marietta Izdebska
HS-7B 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 36) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-110 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa 38) mgr Agnieszka Gołofit
HS-01A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 40) mgr Adam Piwiński
HS-7C 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa 35) mgr Anna Zarańska
CTW-219 10:50 - 12:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Sławomir Wącior
GG-108 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 3) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-921 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 6) dr Łukasz Borowiec
HS-110 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa 44) mgr Agnieszka Gołofit
HS-7A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 41) mgr Iwona Szyłejko
CTW-219 12:30 - 14:10 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Sławomir Wącior
GG-108 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa 1) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
C-1035 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 4) dr Magdalena Chudak
HS-7B 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 48) mgr Agnieszka Gołofit
HS-110 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa 50) dr Joanna Kubińska
HS-4 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 51) mgr Jarosław Dobosz
C-901 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 7) dr Magdalena Chudak
HS-7B 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 53) mgr Piotr Olejarnik
HS-7A 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 52) mgr Wojciech Paszek
HS-110 17:30 - 19:10 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)dr Joanna Kubińska
HS-7B 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)mgr Łukasz Harbuz
HS-7A 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Łukasz Harbuz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa 5) mgr Maria Piwińska
GG-244A 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 3) dr Katarzyna Jakubów
CTW-217 07:30 - 09:10 T Media anglojęzyczne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Niedokos
C-903 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) dr Marietta Izdebska
HS-105 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 80) mgr Adam Piwiński
HS-7B 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 54) mgr Anna Zarańska
HS-110 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa 55) mgr Agnieszka Gołofit
CTW-219 09:10 - 10:50 T Historyczne inspiracje tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Niedokos
GG-235 09:10 - 10:50 T Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 1) mgr Barbara Okulska
GG-26 09:10 - 10:50 T Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa 3) dr Elżbieta Kolbus
C-903 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) dr Marietta Izdebska
C-901 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
HS-110 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa 58) mgr Anna Zarańska
CTW-219 10:50 - 12:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Sławomir Wącior
GG-235 10:50 - 12:30 T Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 2) mgr Barbara Okulska
GG-362 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 6) dr Tomasz Niedokos
C-901 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
HS-7B 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 60) mgr Wojciech Paszek
HS-110 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa 61) mgr Anna Zarańska
HS-01A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 62) mgr Agnieszka Gołofit
CTW-219 12:30 - 14:10 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Sławomir Wącior
CTW-217 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 7) dr Karolina Drabikowska
C-901 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 3) prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa 65) mgr Wojciech Paszek
CTW-219 14:10 - 15:50 T Komunikacja i kultura języka (wykład)dr Piotr Steinbrich
CTW-217 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 6) dr Karolina Drabikowska
C-901 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 7) dr Jerzy Wójcik
GG-235 15:00 - 16:40 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 5) mgr Barbara Okulska
CTW-217 15:50 - 17:30 T Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 4) dr Karolina Drabikowska
HS-7C 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)mgr Łukasz Harbuz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-921 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kamil Rusiłowicz
HS-7B 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 69) mgr Anna Zarańska
GG-206 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 5) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-235 09:10 - 10:50 T Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa 4) mgr Barbara Okulska
C-921 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) dr Kamil Rusiłowicz
C-901 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 5) dr Sławomir Zdziebko
HS-01A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 75) mgr Adam Piwiński
C-913 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Ewa Antoniak
C-921 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) dr Kamil Rusiłowicz
HS-7B 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 73) mgr Agnieszka Gołofit
HS-7C 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 74) mgr Adam Piwiński
HS-7A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 72) dr Joanna Kubińska
C-901 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 5) dr Jolanta Sak-Wernicka
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa 76) mgr Adam Piwiński
HS-4 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 77) dr Joanna Kubińska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-09-09CTW-102 09:10 - 13:20 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Magdalena Chudak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-09-10CTW-102 09:10 - 13:20 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Magdalena Chudak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19