Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-921 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 286) mgr Dorota Szymczyk
CI-302 09:10 - 10:50 T Metodologia prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa 1) dr Anna Słowikowska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-233 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 290) mgr Beata Panasiuk
CI-103A 08:20 - 10:00 T Teologia prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Adam Kaczor
CI-103A 10:00 - 11:40 T Normy generalne (wykład)Ks. dr Adam Kaczor
GG-235 14:10 - 15:50 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 19) mgr Barbara Okulska
CI-205 15:00 - 16:40 T Prawo o sakramentach świętych (wykład)dr Anna Słowikowska
CI-303 16:40 - 18:20 T Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Słowikowska
CI-303 18:20 - 20:00 T Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)dr Anna Słowikowska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CI-303A 09:10 - 10:00 T Teoria i filozofia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-103A 10:50 - 13:20 T Zadanie nauczania Kościoła (wykład)prof. dr hab. Wiesław Bar
GG-235 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 287) mgr Marlena Iglik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-300 09:10 - 10:50 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
CTW-205 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 281) mgr Marlena Iglik
CI-302 12:30 - 15:00 T Teologia prawa kanonicznego (wykład)Ks. dr Adam Kaczor
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-233 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 280) mgr Dorota Szymczyk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19