Wydział Nauk Humanistycznych
Sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-103 09:10 - 11:40 T Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Bartosz Turski
GG-362 09:10 - 10:50 T Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa 1) mgr Tadeusz Głuchowski
HS-110 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Kubińska
GG-355 10:00 - 10:50 T Logika (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
GG-362 10:50 - 11:40 T Logika (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
GG-355 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Jianhua Yang
CN-102 11:40 - 12:30 T Logika (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
GG-362 11:40 - 14:10 T Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Tadeusz Głuchowski
GG-355 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Jianhua Yang
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Wojciech Paszek
GG-362 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Jianhua Yang
CN-022 14:10 - 15:50 T Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa 3) mgr Tadeusz Głuchowski
HS-7B 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Wojciech Paszek
HS-110 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 13) mgr Zuzanna Duma
HS-13 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Katarzyna Dziechcierewicz
GG-206 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 350) mgr Marta Cechowicz
HS-105 15:50 - 17:30 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 62) mgr Zuzanna Duma
HS-110 15:50 - 17:30 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 26) mgr Katarzyna Dziechcierewicz
HS-105 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Adam Piwiński
HS-110 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)dr Joanna Kubińska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 08:20 - 10:00 B Tutoring (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Viktoriia Durkalevych
GG-362 08:20 - 10:00 A Tutoring (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Viktoriia Durkalevych
GG-235 10:00 - 11:40 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 306) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-362 10:00 - 11:40 T Kultura języka polskiego w pracy neofilologa (wykład)dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
HS-4 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 23) mgr Adam Piwiński
HS-01A 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 22) mgr Arkadiusz Czarnecki
GG-355 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Jianhua Yang
GG-362 12:30 - 15:00 T Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Bartosz Turski
HS-7A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa 24) mgr Zuzanna Duma
HS-13 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa 27) mgr Wojciech Paszek
HS-01A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 28) dr Joanna Kubińska
CN-022 13:20 - 15:00 A Tutoring (warsztaty - Grupa 3) dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
CN-022 13:20 - 15:00 B Tutoring (warsztaty - Grupa 4) dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
HS-7B 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 29) mgr Zuzanna Duma
HS-7C 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 30) mgr Wojciech Paszek
C-613B 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 351) mgr Krzysztof Urbański
GG-108 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa 301) mgr Barbara Okulska
GG-241 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 260) mgr Magdalena Matys
GG-108 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 303) mgr Barbara Okulska
HS-7A 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)mgr Adam Piwiński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 304) mgr Agnieszka Białowolska
GG-206 08:20 - 10:00 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 308) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-362 09:10 - 11:40 T Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Tadeusz Głuchowski
GG-355 09:10 - 11:40 T Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Bartosz Turski
HS-7B 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 32) mgr Piotr Olejarnik
HS-7C 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa 33) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-7A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 31) mgr Jarosław Dobosz
GG-362 11:40 - 14:10 T Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Bartosz Turski
GG-355 11:40 - 13:20 T Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa 2) mgr Tadeusz Głuchowski
HS-7B 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 40) mgr Piotr Olejarnik
HS-110 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 41) dr Joanna Kubińska
HS-13 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa 43) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-7A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 39) mgr Katarzyna Dziechcierewicz
HS-01A 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 46) mgr Adam Piwiński
ONLINE 15:50 - 17:30 T Historia Chin (wykład)dr Joanna Afek
GG-205A 17:30 - 19:10 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 303) mgr Magdalena Szulga
GG-248 18:20 - 20:00 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 303) mgr Jakub Duralak
HS-7B 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)dr Joanna Kubińska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Jianhua Yang
HS-7B 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 48) mgr Jarosław Dobosz
GG-355 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Jianhua Yang
GG-362 10:00 - 11:40 T Wstęp do badań literackich (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Joanna Michalczuk
GG-362 11:40 - 13:20 A Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 3) dr Agnieszka Strycharczuk
GG-362 11:40 - 13:20 B Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 4) dr Agnieszka Strycharczuk
GG-355 11:40 - 13:20 T Wstęp do badań literackich (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Joanna Michalczuk
GG-362 13:20 - 15:00 A Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 1) dr Agnieszka Strycharczuk
GG-362 13:20 - 15:00 B Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 2) dr Agnieszka Strycharczuk
GG-355 13:20 - 15:00 T Wstęp do badań literackich (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Joanna Michalczuk
CTW-102 15:00 - 15:50 T Logika (wykład)Ks. dr hab. Robert Kublikowski
HS-110 15:50 - 17:30 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 77) mgr Zuzanna Duma
HS-01A 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Adam Piwiński
HS-7B 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)mgr Adam Piwiński
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-216 08:20 - 10:00 T Antropologia kulturowa (wykład)prof. dr hab. Robert Ptaszek
CTW-216 10:00 - 11:40 T Wstęp do wiedzy o kulturach orientalnych (wykład)prof. dr hab. Robert Ptaszek
HS-7B 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 66) mgr Jarosław Dobosz
CTW-216 11:40 - 13:20 T Wstęp do językoznawstwa (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
GG-233 12:30 - 14:10 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 303) mgr Agnieszka Białowolska
HS-7B 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 25) mgr Piotr Olejarnik
HS-110 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 70) mgr Katarzyna Dziechcierewicz
HS-105 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 69) mgr Adam Piwiński
HS-01A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa 71) mgr Jarosław Dobosz
HS-7B 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 72) mgr Katarzyna Dziechcierewicz
HS-110 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa 73) mgr Zuzanna Duma

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-10-05GG-350 18:20 - 20:00 Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 303)mgr Jakub Duralak
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-11-29CTW-216 16:40 - 18:20 Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 351)mgr Krzysztof Urbański
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-12-15GG-370 15:50 - 17:30 Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 350)mgr Marta Cechowicz
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-01-24CTW-216 16:40 - 18:20 Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 351)mgr Krzysztof Urbański

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 08:16