Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-400A2 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-716A 10:50 - 12:30 T Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-722 10:50 - 12:30 T Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
C-613A 12:30 - 14:10 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska
C-707 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-702A 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
C-601 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
C-719 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
C-613B 12:30 - 14:10 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
CI-402 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-743 12:30 - 14:10 T Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
ONLINE 12:30 - 14:10 T Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 B Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)dr Agnieszka Kawałko
CI-300 16:40 - 18:20 A Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-703 16:40 - 19:10 T Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 B Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:00 T Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)dr Agnieszka Kawałko
CI-300 18:20 - 20:00 T Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ONLINE 19:10 - 20:50 T Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (wykład)dr Edyta Krzysztofik
ONLINE 09:10 - 10:50 A Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kamila Sobieraj
C-613A 10:00 - 11:40 B Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ilona Grądzka
C-613A 10:00 - 11:40 A Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ilona Grądzka
CI-302A 10:00 - 11:40 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-201 10:00 - 10:50 T Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Kawałko
C-512 11:40 - 13:20 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
C-613A 11:40 - 13:20 T Ochrona dóbr osobistych (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
ONLINE 11:40 - 15:00 B Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
C-613B 12:30 - 14:10 T Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-608 12:30 - 14:10 T Słynne procesy czasów staropolskich (wykład)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CTW-302 13:20 - 15:00 T Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)prof. dr hab. Dariusz Dudek
C-613A 13:20 - 14:10 T Podatki pośrednie (konwersatorium)dr Marcin Burzec
C-613B 14:10 - 15:00 T Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-608 14:10 - 15:00 T Słynne procesy czasów staropolskich (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CI-206 15:00 - 16:40 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Ks. dr Zdzisław Jancewicz
CI-303 15:00 - 16:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 7) dr Damian Bara
CI-304 15:00 - 16:40 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Katarzyna Woch
C-703 15:00 - 16:40 T Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
ONLINE 15:00 - 16:40 B Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj
C-608 15:50 - 16:40 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 9) dr Michał Skwarzyński
C-707 15:50 - 17:30 T Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)dr Piotr Sławicki
C-241A 15:50 - 16:40 T Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
C-613A 16:40 - 18:20 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
CI-200 16:40 - 18:20 T Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr Maciej Jarota
C-608 16:40 - 17:30 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 10) dr Michał Skwarzyński
CI-303 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 4) dr Damian Bara
C-702A 16:40 - 18:20 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
C-719 16:40 - 18:20 T Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CI-304 16:40 - 18:20 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Katarzyna Woch
C-608 17:30 - 18:20 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 11) dr Michał Skwarzyński
CTW-302 17:30 - 19:10 A Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
C-608 18:20 - 19:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 12) dr Michał Skwarzyński
CI-303 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 6) dr Damian Bara
CI-304 18:20 - 20:00 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Katarzyna Woch
C-241A 18:20 - 20:00 T Systemy prawne państw (seminarium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
C-613A 18:20 - 19:10 T Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
CI-200 18:20 - 20:00 B Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)dr Maciej Jarota
C-608 19:10 - 20:00 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 13) dr Michał Skwarzyński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-613B 08:20 - 10:00 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
C-608 08:20 - 10:00 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
CI-103 08:20 - 10:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 11)
Od: 2021-10-01 do 2022-01-05
dr Maciej Jarota
C-613A 08:20 - 10:00 A Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)dr Edyta Gapska
C-601 09:10 - 10:00 T Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
C-241A 10:00 - 10:50 T Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Edyta Gapska
C-613B 10:00 - 11:40 T Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)dr Aneta Biały
C-608 10:00 - 11:40 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-613A 10:00 - 10:50 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Dzierżanowska
CI-103 10:00 - 11:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 12)
Od: 2021-10-01 do 2022-01-05
dr Maciej Jarota
C-601 10:00 - 11:40 T Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
C-613A 10:50 - 11:40 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Dzierżanowska
C-613B 11:40 - 12:30 T Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)dr Aneta Biały
C-719 11:40 - 13:20 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-103 11:40 - 13:20 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 13)
Od: 2021-10-01 do 2022-01-05
dr Maciej Jarota
C-613A 11:40 - 13:20 B Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
CI-302A 12:30 - 14:10 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 8) dr Marek Dąbrowski
C-707 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
CI-300 12:30 - 14:10 T Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Krzysztof Dobieżyński
C-608 12:30 - 14:10 T Status prawny podmiotów wyznaniowych (wykład)dr Michał Zawiślak
CI-103 13:20 - 14:10 T Tradycje prawa rzymskiego w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych (konwersatorium)dr Izabela Leraczyk
CI-303 14:10 - 15:50 T Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
CI-206 14:10 - 15:00 T Korporacyjne zawody prawnicze (konwersatorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
C-707 15:50 - 16:40 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 4) dr Michał Skwarzyński
C-608 15:50 - 17:30 T Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-707 16:40 - 17:30 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 3) dr Michał Skwarzyński
C-719 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 2) dr Damian Bara
C-707 17:30 - 18:20 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 6) dr Michał Skwarzyński
C-608 17:30 - 19:10 B Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-608 17:30 - 19:10 A Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-707 18:20 - 19:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 7) dr Michał Skwarzyński
C-719 18:20 - 20:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 3) dr Damian Bara
CI-304 18:20 - 20:00 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Katarzyna Woch
C-707 19:10 - 20:00 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 5) dr Michał Skwarzyński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-608 08:20 - 10:00 T Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)dr Edyta Gapska
CI-103 08:20 - 10:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 6) dr Maciej Jarota
CI-204 08:20 - 10:00 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Parol
C-703 09:10 - 10:50 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-241A 09:10 - 10:50 T Postępowania w sprawach o wykroczenia (wykład)dr Iwona Bień-Węgłowska
C-707 10:00 - 11:40 T Historia ustroju i prawa PRL (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Judyta Dworas-Kulik
C-716 10:00 - 11:40 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Piotr Pomorski
CI-103 10:00 - 11:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 7) dr Maciej Jarota
CI-204 10:00 - 11:40 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Agnieszka Parol
CI-103 11:40 - 13:20 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 8) dr Maciej Jarota
CI-204 11:40 - 13:20 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr Agnieszka Parol
C-608 11:40 - 13:20 T Prawo karne skarbowe (wykład)dr Adrian Zbiciak
C-707 11:40 - 13:20 B Status prawny podmiotów wyznaniowych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Aneta Abramowicz
C-703 12:30 - 14:10 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-613A 12:30 - 14:10 B Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Barszcz
C-613A 12:30 - 14:10 A Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Barszcz
C-707 13:20 - 14:10 T Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 1) dr Judyta Dworas-Kulik
C-613B 13:20 - 15:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 12) dr Marek Dąbrowski
CI-200 13:20 - 15:00 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2021-10-01 do 2021-12-02
dr Robert Tabaszewski
CI-103 13:20 - 15:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 9) dr Maciej Jarota
CI-400A2 13:20 - 15:00 T Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr Agnieszka Parol
C-608 13:20 - 14:10 T Prawo karne skarbowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Adrian Zbiciak
C-601 14:10 - 15:00 T Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
C-608 14:10 - 15:00 T Prawo karne skarbowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Adrian Zbiciak
CI-200 15:00 - 16:40 T Prawa pacjenta (konwersatorium)
Od: 2021-10-01 do 2021-12-02
dr Robert Tabaszewski
CI-103 15:00 - 16:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 10) dr Maciej Jarota
C-601 15:00 - 16:40 T Prawo karne (seminarium)dr Damian Szeleszczuk
CI-300 15:50 - 16:40 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 1) dr Michał Skwarzyński
C-703 15:50 - 17:30 T Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
CI-103 16:40 - 18:20 A Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Jolanta Kmiecicka
CI-300 16:40 - 17:30 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 2) dr Michał Skwarzyński
C-601 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 1) dr Damian Bara
C-613B 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 5) dr Marek Dąbrowski
CI-300 17:30 - 18:20 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 8) dr Michał Skwarzyński
ONLINE 19:10 - 20:50 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-703 08:20 - 10:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 13) dr Marek Dąbrowski
CI-103 08:20 - 10:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 1) dr Maciej Jarota
C-703 10:00 - 11:40 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 9) dr Marek Dąbrowski
CI-103 10:00 - 11:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 2) dr Maciej Jarota
C-608 11:40 - 13:20 T Kryminologia (wykład)dr Sławomir Hypś
C-703 11:40 - 13:20 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 10) dr Marek Dąbrowski
CI-103 11:40 - 13:20 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 3) dr Maciej Jarota
C-703 13:20 - 15:00 T Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa 11) dr Marek Dąbrowski
CI-103 13:20 - 15:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 4) dr Maciej Jarota
CI-103 15:00 - 16:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 5) dr Maciej Jarota
C-608 15:50 - 17:30 A Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Michał Skwarzyński

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-20C-922 15:50 - 17:30 Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-05C-321 10:50 - 11:40 Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2021-11-05C-321 11:40 - 13:20 Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-16ONLINE 13:20 - 15:00 Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-22ONLINE 18:20 - 19:10 Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-24ONLINE 18:20 - 20:00 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-29ONLINE 18:20 - 19:10 Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-12-03C-743 15:50 - 17:30 Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
2022-01-21ONLINE 08:20 - 10:00 Historia ustroju i prawa PRL (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Judyta Dworas-Kulik
2022-01-21C-740 10:00 - 11:40 Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 1)dr Judyta Dworas-Kulik
2022-01-21ONLINE 11:40 - 13:20 Historia ustroju i prawa PRL (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Judyta Dworas-Kulik

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-01 14:16