Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-408 08:20 - 10:50 T Prawo handlowe (wykład)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
CTW-408 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-613A 12:30 - 14:10 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska
C-707 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-703 12:30 - 14:10 T Postępowanie karne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
C-702A 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
CI-400A2 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-601 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
C-716A 12:30 - 14:10 T Prawo finansowe (seminarium)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-719 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
C-241A 12:30 - 14:10 T Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
CI-303 12:30 - 14:10 T Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
C-722 12:30 - 14:10 T Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
C-613B 12:30 - 14:10 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
CI-402 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-743 12:30 - 14:10 T Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
ONLINE 12:30 - 14:10 T Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CTW-408 14:10 - 16:40 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 16:40 - 18:20 B Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)dr Agnieszka Kawałko
CI-300 16:40 - 18:20 A Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 B Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
CI-400A2 18:20 - 20:00 T Prawo konstytucyjne (seminarium)dr hab. Marek Dobrowolski
CI-300 18:20 - 20:00 T Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:00 T Sportrecht (laboratorium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 19:10 - 20:50 T Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-703 08:20 - 10:00 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 11) dr Emil Kowalik
C-601 09:10 - 11:40 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 10) dr Bartosz Kuś
C-613B 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 3) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ONLINE 09:10 - 10:50 A Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kamila Sobieraj
C-613A 10:00 - 11:40 B Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ilona Grądzka
C-613A 10:00 - 11:40 A Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ilona Grądzka
C-241A 10:00 - 12:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 7) dr Lidia Jaskuła
C-703 10:00 - 11:40 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 12) dr Emil Kowalik
CI-201 10:00 - 10:50 T Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Kawałko
C-613B 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 4) dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-703 11:40 - 13:20 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 13) dr Emil Kowalik
ONLINE 11:40 - 15:00 B Prawo ochrony środowiska (wykład)dr Kamila Sobieraj
C-241A 12:30 - 15:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 8) dr Lidia Jaskuła
C-608 12:30 - 14:10 T Słynne procesy czasów staropolskich (wykład)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CTW-302 13:20 - 15:00 T Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)prof. dr hab. Dariusz Dudek
C-613A 13:20 - 14:10 T Podatki pośrednie (konwersatorium)dr Marcin Burzec
C-613B 14:10 - 15:00 T Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-608 14:10 - 15:00 T Słynne procesy czasów staropolskich (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
CI-204 15:00 - 16:40 T Legal Advocacy (laboratorium)dr Delaine Swenson, prof. KUL
CI-103 15:00 - 16:40 T Legal aspects of entering into a contract (laboratorium)
Od: 2021-10-13 do 2022-01-27
mgr Olga Nowak-Dziwina
CI-400A2 15:00 - 16:40 T Legal aspects of entering into a contract (laboratorium)
Od: 2021-10-01 do 2021-10-12
mgr Olga Nowak-Dziwina
C-613B 15:00 - 17:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 13) dr hab. Jerzy Parchomiuk
CI-201 15:00 - 17:30 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 7) mgr Michał Hałasa
ONLINE 15:00 - 16:40 B Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Sobieraj
CI-302 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 4) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-241A 15:50 - 16:40 T Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
C-703 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 1) dr Paweł Wrzaszcz
C-702A 16:40 - 18:20 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
C-719 16:40 - 18:20 T Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CI-205 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 9) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
C-613B 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 14) dr hab. Jerzy Parchomiuk
CI-201 17:30 - 20:00 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 8) mgr Michał Hałasa
CTW-302 17:30 - 19:10 A Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
C-601 18:20 - 20:50 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 3) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
C-703 18:20 - 20:00 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 2) dr Paweł Wrzaszcz
CI-302 18:20 - 20:50 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 12) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-241A 18:20 - 20:00 T Systemy prawne państw (seminarium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
C-613A 18:20 - 19:10 T Wiktymologia (konwersatorium)dr Marek Smarzewski
CI-200 18:20 - 20:00 B Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)dr Maciej Jarota
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 08:20 - 10:00 T History of the European Legal Culture (laboratorium)dr Bożena Czech-Jezierska
CI-302A 08:20 - 10:50 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 5) dr Lidia Jaskuła
C-608 08:20 - 10:00 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
C-613A 08:20 - 10:00 A Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)dr Edyta Gapska
CI-304 09:10 - 10:50 T Bankruptcy Law (laboratorium)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
C-703 09:10 - 10:50 T Disciplinary proceedings of the lawyers (laboratorium)dr Michał Zawiślak
C-601 09:10 - 10:00 T Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
C-707 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 8) dr Paulina Woś
C-241A 10:00 - 10:50 T Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Edyta Gapska
C-608 10:00 - 11:40 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-613A 10:00 - 10:50 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Joanna Dzierżanowska
C-601 10:00 - 11:40 T Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
C-703 10:50 - 12:30 T Financing of the churches in Europe (laboratorium)dr Michał Zawiślak
C-707 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 7) dr Paulina Woś
C-613A 10:50 - 11:40 T Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Dzierżanowska
C-613B 11:40 - 12:30 T Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)dr Aneta Biały
C-601 11:40 - 14:10 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 6) dr Lidia Jaskuła
C-719 11:40 - 13:20 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-613A 11:40 - 13:20 B Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
CI-303A 12:30 - 14:10 T Los tribunales jurídicos en España (laboratorium)Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
C-608 12:30 - 14:10 T Status prawny podmiotów wyznaniowych (wykład)dr Michał Zawiślak
CI-103 13:20 - 14:10 T Tradycje prawa rzymskiego w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych (konwersatorium)dr Izabela Leraczyk
C-703 14:10 - 15:50 T Diritto ecclesiastico (laboratorium)Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
CI-206 14:10 - 15:00 T Korporacyjne zawody prawnicze (konwersatorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-204 15:00 - 16:40 T American Constitutional Law (laboratorium)dr Delaine Swenson, prof. KUL
CI-304 15:00 - 16:40 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 9) mgr Katarzyna Woch
CI-202 15:00 - 17:30 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 5) mgr Michał Hałasa
C-601 15:50 - 18:20 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
CI-103 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 13) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-703 15:50 - 17:30 T Prawo wyznaniowe (seminarium)Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
C-608 15:50 - 17:30 T Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
CI-204 16:40 - 18:20 T Comparative Constitutional Law (laboratorium)dr Delaine Swenson, prof. KUL
C-613A 16:40 - 19:10 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 4) dr hab. Jerzy Parchomiuk
CI-304 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 10) mgr Katarzyna Woch
CI-400A2 16:40 - 18:20 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 14) dr Emil Kowalik
CI-202 17:30 - 20:00 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 6) mgr Michał Hałasa
C-608 17:30 - 19:10 B Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-608 17:30 - 19:10 A Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
C-601 18:20 - 20:50 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
CI-103 18:20 - 20:50 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 3) dr hab. Paweł Zdanikowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-608 08:20 - 10:00 T Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)dr Edyta Gapska
C-707 10:00 - 11:40 T Historia ustroju i prawa PRL (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Judyta Dworas-Kulik
CI-206 10:00 - 11:40 T National and global security law (laboratorium)
Od: 2021-10-01 do 2021-12-02
dr Robert Tabaszewski
C-719 10:00 - 11:40 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 6)
zajęcia hybrydowe
dr Edyta Gapska
C-608 10:00 - 11:40 T Religious freedom in the case-law of the European Court of Human Rights (laboratorium)dr Aneta Abramowicz
C-703 10:50 - 12:30 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-512 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr Jacek Trzewik
CI-200 11:40 - 13:20 T Cybersecurity law (laboratorium)
Od: 2021-10-01 do 2021-12-02
dr Robert Tabaszewski
C-719 11:40 - 13:20 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 5)
zajęcia hybrydowe
dr Edyta Gapska
C-608 11:40 - 13:20 T Prawo karne skarbowe (wykład)dr Adrian Zbiciak
C-707 11:40 - 13:20 B Status prawny podmiotów wyznaniowych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Aneta Abramowicz
C-613A 12:30 - 14:10 B Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Barszcz
C-613A 12:30 - 14:10 A Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Barszcz
C-707 13:20 - 14:10 T Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 1) dr Judyta Dworas-Kulik
CI-200 13:20 - 15:00 T Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2021-10-01 do 2021-12-02
dr Robert Tabaszewski
C-608 13:20 - 14:10 T Prawo karne skarbowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Adrian Zbiciak
C-601 14:10 - 15:00 T Nauka o przestępstwie (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
C-608 14:10 - 15:00 T Prawo karne skarbowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Adrian Zbiciak
CI-206 15:00 - 16:40 T Banking Law (laboratorium)dr Piotr Pomorski
CI-204 15:00 - 16:40 T Criminal Procedure (laboratorium)dr Delaine Swenson, prof. KUL
CI-200 15:00 - 16:40 T Prawa pacjenta (konwersatorium)
Od: 2021-10-01 do 2021-12-02
dr Robert Tabaszewski
CI-400A2 15:00 - 17:30 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 9) mgr Michał Hałasa
CI-103 16:40 - 18:20 A Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Jolanta Kmiecicka
CI-204 16:40 - 18:20 T Moot Court (laboratorium)mgr Marzena Rzeszót
CI-400A2 17:30 - 20:00 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 10) mgr Michał Hałasa
C-703 17:30 - 19:10 T Prawo rodzinne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Piotr Telusiewicz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-601 07:30 - 10:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 12) dr hab. Dominik Tyrawa
CI-202 09:10 - 10:50 T Introduction to civil procedure in family matters (laboratorium)dr Paulina Woś
C-601 10:00 - 12:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 11) dr hab. Dominik Tyrawa
C-613B 10:50 - 13:20 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 1) dr Dariusz Bucior
C-719 11:40 - 13:20 T National and global security law (laboratorium)
Od: 2021-10-01 do 2021-11-19
dr Robert Tabaszewski
CI-202 11:40 - 13:20 T Pазрешение международных споров (laboratorium)dr Iryna Kozak-Balaniuk
CI-302A 12:30 - 15:00 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 14) mgr Konrad Węgliński
C-719 13:20 - 15:00 T Cybersecurity law (laboratorium)
Od: 2021-10-01 do 2021-11-19
dr Robert Tabaszewski
C-613B 13:20 - 15:50 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 2) dr Dariusz Bucior
CI-204 15:00 - 17:30 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 7)
Od: 2021-10-30 do 2021-11-05
dr Lidia Jaskuła
CI-302A 15:00 - 17:30 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 15) mgr Konrad Węgliński
C-608 15:50 - 17:30 A Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Michał Skwarzyński
CI-200 15:50 - 18:20 T Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 11) mgr Michał Hałasa
CI-204 17:30 - 20:00 T Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa 8)
Od: 2021-10-30 do 2021-11-05
dr Lidia Jaskuła

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-20C-922 17:30 - 19:10 Prawo rodzinne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Piotr Telusiewicz
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-23CTW-302 09:10 - 11:40 Prawo handlowe (wykład)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-25C-809 16:40 - 18:20 Religious freedom in the case-law of the European Court of Human Rights (laboratorium)dr Aneta Abramowicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-28CI-301 10:50 - 12:30 Bankruptcy Law (laboratorium)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
2021-10-28CI-204 18:20 - 20:50 Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 12)dr hab. Paweł Zdanikowski
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-29CI-206 07:30 - 10:00 Prawo handlowe (warsztaty - Grupa 3)dr hab. Paweł Zdanikowski
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-04C-719 17:30 - 19:10 Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 3)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-05C-321 09:10 - 10:50 Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 4)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2021-11-05C-321 10:50 - 11:40 Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-16ONLINE 13:20 - 15:00 Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-22ONLINE 18:20 - 19:10 Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-24ONLINE 18:20 - 20:00 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-29ONLINE 18:20 - 19:10 Wykładnia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-12-03ONLINE 17:30 - 19:10 Prawo rodzinne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Piotr Telusiewicz
2021-12-17ONLINE 10:00 - 11:40 Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 6)
zajęcia hybrydowe
dr Edyta Gapska
2021-12-17ONLINE 11:40 - 13:20 Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 5)
zajęcia hybrydowe
dr Edyta Gapska
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-01-13C-613A 18:20 - 20:00 Legal aspects of entering into a contract (laboratorium)mgr Olga Nowak-Dziwina
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-01-21ONLINE 08:20 - 10:00 Historia ustroju i prawa PRL (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Judyta Dworas-Kulik
2022-01-21C-740 10:00 - 11:40 Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa 1)dr Judyta Dworas-Kulik
2022-01-21ONLINE 11:40 - 13:20 Historia ustroju i prawa PRL (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Judyta Dworas-Kulik
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-01-26C-719 10:00 - 11:40 Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 6)
zajęcia hybrydowe
dr Edyta Gapska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-01 13:16