Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-601 08:20 - 10:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 1) dr hab. Piotr Telusiewicz
C-703 10:00 - 11:40 T Postępowanie karne (seminarium)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
C-601 10:00 - 11:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 2) dr hab. Piotr Telusiewicz
C-601 11:40 - 13:20 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 3) dr hab. Piotr Telusiewicz
CI-400A2 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-707 13:20 - 16:40 A Postępowanie cywilne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-751 13:20 - 15:00 T Prawo konstytucyjne (seminarium)
Od: 2022-04-25 do 2022-06-14
prof. dr hab. Dariusz Dudek
C-241A 13:20 - 15:00 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
CI-402 13:20 - 15:00 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-1043 15:00 - 16:40 T Ochrona konkurencji i konsumentów (wykład)prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
C-719 15:00 - 16:40 T Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
C-601 15:00 - 16:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 4) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CI-103 08:20 - 10:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 4) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
C-719 09:10 - 12:30 A Systemy prawne państw (seminarium)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
C-608 10:00 - 11:40 T Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-103 10:00 - 11:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 9) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
C-719 10:00 - 13:20 B Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
C-703 10:50 - 12:30 T Prawo turystyczne (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
C-512 11:40 - 13:20 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
CI-304 11:40 - 13:20 T Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)mgr Milena Kloczkowska
CI-103 11:40 - 13:20 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 10) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
CI-400A2 11:40 - 13:20 T Prawo karne (seminarium)dr Damian Szeleszczuk
C-703 12:30 - 14:10 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska
CI-204 12:30 - 14:10 T Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)dr hab. Anna Kosińska
C-241A 13:20 - 15:00 T Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)dr Bartosz Kuś
CI-103 13:20 - 15:00 T Prawo wykroczeń (wykład)dr Damian Szeleszczuk
C-703 14:10 - 15:50 T Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-205 15:00 - 16:40 T Kanoniczne procesy małżeńskie (wykład)Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
CI-304 15:00 - 16:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 9) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
CI-103 15:00 - 16:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 11) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-707 15:00 - 16:40 T Prawo konstytucyjne (seminarium)
Od: 2022-02-15 do 2022-04-22
prof. dr hab. Dariusz Dudek
C-241A 15:00 - 16:40 T Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
CI-304 16:40 - 18:20 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 10) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
CI-103 16:40 - 18:20 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 12) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-707 16:40 - 18:20 T Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
C-716A 17:30 - 19:10 T Prawo finansowe (seminarium)prof. dr hab. Paweł Smoleń
CI-304 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
C-719 18:20 - 20:00 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
CI-103 18:20 - 20:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 13) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-608 18:20 - 20:00 T Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka (wykład)dr Michał Skwarzyński
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-613B 08:20 - 10:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 5) dr Aneta Biały
C-613B 10:00 - 11:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 6) dr Aneta Biały
C-719 11:40 - 13:20 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-707 11:40 - 13:20 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
C-613B 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
C-719 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Ks. dr Zdzisław Jancewicz
C-703 13:20 - 15:00 T Prawo mediów (wykład)dr Katarzyna Skubisz-Kępka
C-613B 15:00 - 16:40 T Kryminalistyka (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
CI-304 15:00 - 16:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 11) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-703 15:50 - 17:30 T Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
CI-103 15:50 - 17:30 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 1) dr hab. Piotr Telusiewicz
C-702 16:40 - 18:20 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
CI-304 16:40 - 18:20 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 12) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-707 17:30 - 19:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
CI-103 17:30 - 19:10 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 2) dr hab. Piotr Telusiewicz
CI-304 18:20 - 20:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 13) dr hab. Paweł Zdanikowski
CI-103 19:10 - 20:50 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 3) dr hab. Piotr Telusiewicz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-103 08:20 - 10:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 5) dr Aneta Biały
CI-202 10:00 - 11:40 T Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)dr Agnieszka Kawałko
CI-103 10:00 - 11:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 6) dr Aneta Biały
CI-304 10:50 - 12:30 T Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
C-703 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa 2) Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-707 11:40 - 13:20 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-608 11:40 - 13:20 T Obywatelstwo polskie a cudzoziemcy (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Ilona Grądzka
CI-103 11:40 - 13:20 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 7) dr Paweł Bucoń
C-703 12:30 - 14:10 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
C-719 13:20 - 15:00 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Piotr Pomorski
CI-103 13:20 - 15:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 8) dr Paweł Bucoń
C-703 15:50 - 19:10 A Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
CTW-302 15:50 - 17:30 T Procesowe prawo pracy (wykład)
Od: 2022-02-15 do 2022-06-08
dr Maciej Jarota
CI-205 16:40 - 18:20 T Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
C-706A 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-302A 17:30 - 19:10 T Postępowanie mandatowe (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
CI-204 19:10 - 20:50 T Prawo bioetyczne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-204 08:20 - 10:00 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 7) dr Paweł Bucoń
CI-204 10:00 - 11:40 T Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 8) dr Paweł Bucoń
CTW-302 10:50 - 12:30 T Prawo nieletnich (wykład)dr Sławomir Hypś
CI-202 14:10 - 15:50 T Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)dr Dariusz Bucior

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-03-11CI-103 15:50 - 17:30 Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 11)dr hab. Paweł Zdanikowski
2022-03-11CI-103 17:30 - 19:10 Prawo i prawnik - bieżące wyzwania (laboratorium - Grupa 12)dr hab. Paweł Zdanikowski
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-03-16ONLINE 19:10 - 20:50 Prawo bioetyczne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-03-18CI-202 17:30 - 19:10 Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)dr Dariusz Bucior
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-03-24C-919 11:40 - 13:20 Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-04-08C-748 19:10 - 20:50 Prawo bioetyczne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-04-21CTW-302 10:00 - 12:30 Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka (wykład)dr Michał Skwarzyński
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-05-04C-719 19:10 - 20:50 Prawo bioetyczne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-05-05ONLINE 10:00 - 11:40 Obywatelstwo polskie a cudzoziemcy (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Ilona Grądzka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-05-16C-707 13:20 - 15:00 Postępowanie cywilne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-05-27C-703 12:30 - 14:10 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2022-05-27C-601 19:10 - 20:50 Prawo bioetyczne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2022-06-03CI-202 15:50 - 17:30 Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)dr Dariusz Bucior
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-06-14C-613A 18:20 - 20:00 Prawo bioetyczne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-01 13:16