Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok II - Semestr 4   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Dzieje teologii (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
ONLINE 10:00 - 10:50 T Religia Słowian (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ONLINE 10:50 - 11:40 T Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
ONLINE 10:50 - 12:30 T Posoborowa teologia homilii (wykład)Ks. dr hab. Piotr Kulbacki
ONLINE 10:50 - 12:30 T Religia w świecie współczesnym (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
ONLINE 10:50 - 11:40 T Teologia o profilu personalistycznym (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Doświadczenie duchowe i mistyczne (wykład)prof. dr hab. Teresa Paszkowska
ONLINE 11:40 - 12:30 T Synteza teologiczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Archeologia wczesnochrześcijańska (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Charytologia (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Eklezjologia fundamentalna. Cz. 2 (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
ONLINE 13:20 - 15:00 T Liturgia Kościola domowego (wykład)Ks. dr hab. Piotr Kulbacki
ONLINE 13:20 - 15:00 T Łacina patrystyczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Psychologia w kierownictwie duchowym (wykład)prof. dr hab. Teresa Paszkowska
ONLINE 15:00 - 16:40 T Kościół w misji, dialogu i apologii (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (II) (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
ONLINE 15:00 - 16:40 T Rozwój duchowy (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ONLINE 16:40 - 18:20 A Moralny wymiar praw człowieka (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
ONLINE 16:40 - 18:20 T Teologia inkulturacji (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Łacina patrystyczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 A Teologia pentekostalna (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 B Ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Najwyższa wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
ONLINE 10:50 - 11:40 T Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 A Ekumenizm według dokumentów Magisterium Kościoła Katolickiego - Katolickie zasady ekumenizmu (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Etyka seksualna (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Liturgia a pobożność ludowa (wykład)Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
ONLINE 10:50 - 12:30 T Metodologia teologii fundamentalnej (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
ONLINE 10:50 - 11:40 T Współczesna pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 11:40 - 13:20 B Nowożytna i współczesna teologia protestancka (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Teologia piękna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Teologia fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
ONLINE 13:20 - 14:10 T Edytorstwo źródeł historcznych (konwersatorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Eschatologia (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
ONLINE 13:20 - 15:00 T Historia teologii moralnej (II) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Katecheza a ruchy religijne (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
ONLINE 13:20 - 15:00 T Teologia przepowiadania (wykład)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
ONLINE 13:20 - 14:10 T Uzasadnianie wiary w kontekście jej współczesnych zagrożeń (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Formacja do milczenia (wykład)prof. dr hab. Teresa Paszkowska
ONLINE 14:10 - 15:50 B Teologia ewangelikalna i Ruch Lozański (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ONLINE 15:00 - 16:40 B Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
ONLINE 15:00 - 16:40 T Moralny wymiar doświadczeń na zwierzętach (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
ONLINE 15:00 - 16:40 A Prawosławie a ruch ekumeniczny (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
ONLINE 15:00 - 16:40 T Wybrane zagadnienia z teologii małżeństwa i rodziny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 B Analiza "Dokumentu z Limy" (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Chrześcijańska formacja moralna (wykład)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Historia duchowości: starożytność i średniowiecze (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ONLINE 16:40 - 18:20 T Nowoczesne środki ewangelizacji (konwersatorium)Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
ONLINE 16:40 - 18:20 A Teologia prawosławna: liturgia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
ONLINE 17:30 - 19:10 B Ekumeniczna teologia kontekstualna (konwersatorium)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Metody pracy twórczej nad homilią (wykład)Ks. dr Michał Klementowicz
ONLINE 18:20 - 20:00 T Prawo małżeńskie (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
ONLINE 18:20 - 20:00 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
ONLINE 18:20 - 19:10 T Wielkie mistyczki Kościoła zachodniego (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 B Analiza "Dokumentu z Limy" (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Księgi liturgiczne (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 A Teologia pentekostalna (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 B Ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 A Ekumenizm według dokumentów Magisterium Kościoła Katolickiego - Katolickie zasady ekumenizmu (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia i teologia celebracji Eucharystii (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
ONLINE 11:40 - 13:20 B Nowożytna i współczesna teologia protestancka (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
ONLINE 12:30 - 14:10 T Inkulturacja liturgii (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
ONLINE 12:30 - 14:10 T Kształtowanie postaw religijnych (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
ONLINE 12:30 - 13:20 T Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
ONLINE 12:30 - 13:20 T Teologia a kultura. Modele relacji (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 T Opcja na rzecz ubogich jako znak wiarygodności Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Analiza patrystycznych źródel łacińskich (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 14:10 - 15:50 T Sakrament pokuty i pojednania, sakrament małżeństwa (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
ONLINE 14:10 - 15:50 B Teologia ewangelikalna i Ruch Lozański (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Trynitologia (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 17:30 T Bioetyka początków życia ludzkiego (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
ONLINE 15:00 - 16:40 A Prawosławie a ruch ekumeniczny (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
ONLINE 15:50 - 16:40 T Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 15:50 - 17:30 T Podmiot duszpasterstwa. Świeccy jako podmiot duszpasterstwa (wykład)Ks. prof. Dariusz Lipiec
ONLINE 15:50 - 17:30 T Sakramentologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
ONLINE 15:50 - 18:20 T Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 17:30 T Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 16:40 - 18:20 T Retoryka dla kaznodziejów (wykład)Ks. dr Michał Klementowicz
ONLINE 16:40 - 18:20 A Teologia prawosławna: liturgia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
ONLINE 17:30 - 19:10 B Ekumeniczna teologia kontekstualna (konwersatorium)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 18:20 T Moralny wymiar transplantacji organów (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
ONLINE 17:30 - 19:10 T Teologia praktyczna (seminarium)Ks. prof. Dariusz Lipiec
ONLINE 18:20 - 19:10 T Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
ONLINE 18:20 - 20:00 A Posługa Biskupa Rzymu w perspektywie ekumenicznej (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Duchowość nowej ewangelizacji cz. II (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 09:10 - 10:50 T Duchowość kapłańska (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 09:10 - 10:50 T Teologia i organizacja dzialalności charytatywnej (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
ONLINE 10:00 - 10:50 T Dogmatyka kontekstualna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
ONLINE 10:00 - 10:50 T Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 10:50 - 12:30 T Kairologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Kierownictwo duchowe (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 10:50 - 11:40 T Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 11:40 - 13:20 T Moralność małżeństwa i rodziny (wykład)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
ONLINE 12:30 - 13:20 T Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Ks. dr hab. Piotr Szczur
ONLINE 12:30 - 14:10 T Szkoły duchowości (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 12:30 - 14:10 T Współczesne przemiany społeczne a duszpasterstwo (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Etyka seksualna (wykład)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
ONLINE 13:20 - 14:10 T Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Piotr Szczur
ONLINE 13:20 - 15:00 T Teologia katechezy (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
ONLINE 14:10 - 15:50 T Duchowość miłosierdzia (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Metody teologii pastoralnej (konwersatorium)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Modlitwy eucharystyczne (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
ONLINE 15:00 - 16:40 T Teologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 16:40 T Współczesne nurty duchowości (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
ONLINE 16:40 - 18:20 T Anglikańska teologia moralna, cz. II (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Kościół w świecie współczesnym. Zasady obecności Kościoła w świecie (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Ministerium ordinatum w Kościele (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Socjologia religii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Socjologia religii (konwersatorium)Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-08 17:19