Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok I - Semestr 2   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-925 08:20 - 10:00 A Synteza teologiczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-924 10:00 - 11:40 B Mariologia w kontekście (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-805 10:00 - 11:40 T Religia w świecie współczesnym (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
C-802 10:00 - 10:50 T Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-802 10:50 - 11:40 T Edytorstwo źródeł historcznych (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-803 10:50 - 11:40 T Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
C-924 11:40 - 13:20 A Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-802 11:40 - 13:20 T Łacina patrystyczna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-805 11:40 - 12:30 T Religia Słowian (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
C-924 11:40 - 13:20 B Współczesna pneumatologia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-805 12:30 - 14:10 T Metodologia teologii fundamentalnej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-924 13:20 - 15:00 T Chrystologia i soteriologia posoborowa (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
C-803 13:20 - 15:00 T Egzegeza ksiąg historycznych ST - wybrane zagadnienia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
C-805 15:50 - 17:30 T Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 2 (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Paweł Borto
C-924 16:40 - 18:20 A Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-924 18:20 - 20:00 A Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-905 08:20 - 10:00 A Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-805 08:20 - 09:10 T Uzasadnianie wiary w kontekście jej współczesnych zagrożeń (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Filip Krauze
C-805 09:10 - 10:50 T Eklezjologia fundamentalna. Cz. 2 (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Filip Krauze
C-818 09:10 - 10:50 T Księgi liturgiczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-802 09:10 - 10:50 T Łacina patrystyczna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-925 09:10 - 10:50 T Moralność małżeństwa i rodziny (wykład)Ks. dr Łukasz Plata
C-933 09:10 - 10:50 A Teologia pentekostalna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-924 10:00 - 11:40 A Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-924 10:00 - 11:40 B Mariologia w kontekście (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-802 10:50 - 11:40 T Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-925 10:50 - 12:30 T Etyka seksualna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Łukasz Plata
C-933 10:50 - 12:30 A Katolickie zasady ekumenizmu (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-818 10:50 - 12:30 T Liturgia a pobożność ludowa (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-905 11:40 - 13:20 T Dzieje teologii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-807 11:40 - 13:20 T Liturgia Kościola domowego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-933 11:40 - 13:20 B Nowożytna i współczesna teologia protestancka (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-924 11:40 - 13:20 A Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-933 12:30 - 14:10 A Analiza dokumentu "Ku wspólnej wizji Kościoła" (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-925 12:30 - 14:10 T Historia teologii moralnej (I) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-818 12:30 - 14:10 T Modlitwy eucharystyczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-924 13:20 - 15:00 T Antropologia chrześcijańska (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-905 13:20 - 15:00 T Teologia inkulturacji (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-805 13:20 - 15:00 T Wstęp szczegółowy do Pisma świętego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
C-818 14:10 - 15:50 A Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-922A 14:10 - 15:50 T Nowoczesne środki ewangelizacji (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-925 14:10 - 15:50 T Prawda, dobro, sumienie (II) (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-933 14:10 - 15:50 B Teologia ewangelikalna i Ruch Lozański (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-802 14:10 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-805 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-803 15:00 - 17:30 T Język grecki biblijny - składnia (lektorat)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL
C-933 15:00 - 16:40 A Prawosławie a ruch ekumeniczny (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-905 15:00 - 15:50 T Teologia fundamentalna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-807 15:50 - 16:40 T Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-933 15:50 - 17:30 B Ekumeniczna teologia kontekstualna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-905 15:50 - 16:40 T Najwyższa wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-818 15:50 - 19:10 B Posoborowa teologia homilii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Damian Chrzanowski
C-818 15:50 - 19:10 A Teologia przepowiadania (wykład)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-846 16:40 - 18:20 T Historia duchowości: starożytność i średniowiecze (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-1033 16:40 - 18:20 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-933 16:40 - 18:20 A Teologia prawosławna: liturgia (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-807 16:40 - 19:10 T Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-1033 18:20 - 20:00 T Katecheza osób niepełnosprawnych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-801 18:20 - 20:00 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-846 18:20 - 19:10 T Wielkie mistyczki Kościoła zachodniego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-818 08:20 - 10:00 T Kairologia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-925 08:20 - 10:00 T Moralny wymiar doświadczeń na zwierzętach (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-802 09:10 - 10:50 T Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
C-905 09:10 - 10:50 T Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-933 09:10 - 10:50 A Teologia pentekostalna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-925 10:00 - 12:30 T Bioetyka początków życia ludzkiego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-933 10:00 - 11:40 B Ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-818 10:00 - 11:40 T Socjologia religii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-905 10:50 - 12:30 T Etyka seksualna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-933 10:50 - 12:30 A Katolickie zasady ekumenizmu (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-830 10:50 - 11:40 T Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
C-849 11:40 - 13:20 T Doświadczenie duchowe i mistyczne (wykład)
zajęcia hybrydowe
S. dr Elżbieta Kruszewska
C-818 11:40 - 13:20 T Inkulturacja liturgii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Andrzej Megger
C-807 11:40 - 12:30 T Katecheza dzieci (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-933 11:40 - 13:20 B Nowożytna i współczesna teologia protestancka (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-933 12:30 - 14:10 A Analiza dokumentu "Ku wspólnej wizji Kościoła" (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-905 12:30 - 14:10 T Duszpasterstwo rodzin (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-807 12:30 - 14:10 T Katecheza a ruchy religijne (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-925 12:30 - 14:10 T Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (II) (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-846 13:20 - 15:00 T Duchowość reguł zakonnych (wykład)
zajęcia hybrydowe
S. dr Elżbieta Kruszewska
C-818 13:20 - 15:00 T Historia i teologia celebracji Eucharystii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Andrzej Megger
C-826 14:10 - 15:00 T Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-807 14:10 - 15:50 T Kształtowanie postaw religijnych (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-925 14:10 - 15:50 A Moralny wymiar praw człowieka (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-925 14:10 - 15:50 B Moralny wymiar transplantacji organów (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-922A 14:10 - 15:50 T Podmiot duszpasterstwa. Świeccy jako podmiot duszpasterstwa (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-933 14:10 - 15:50 B Teologia ewangelikalna i Ruch Lozański (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-805 15:00 - 16:40 T Kościół w misji, dialogu i apologii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-818 15:00 - 16:40 T Metody pracy twórczej nad homilią (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Michał Klementowicz
ONLINE 15:00 - 15:50 T Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-905 15:00 - 16:40 T Prawo małżeńskie (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-933 15:00 - 16:40 A Prawosławie a ruch ekumeniczny (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-846 15:00 - 16:40 T Psychologia w kierownictwie duchowym (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-924 15:00 - 16:40 T Trynitologia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-803 15:50 - 16:40 T Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
ONLINE 15:50 - 16:40 T Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-822 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-846 16:40 - 18:20 T Duchowość kapłańska (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 16:40 - 17:30 T Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-805 16:40 - 17:30 T Opcja na rzecz ubogich jako znak wiarygodności Kościoła (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-818 16:40 - 18:20 T Retoryka dla kaznodziejów (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Michał Klementowicz
C-933 16:40 - 18:20 A Teologia prawosławna: liturgia (wykład)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-905 16:40 - 18:20 T Wybrane zagadnienia z teologii małżeństwa i rodziny (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-933 17:30 - 19:10 B Ekumeniczna teologia kontekstualna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-805 17:30 - 18:20 T Teologia a kultura. Modele relacji (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
C-801 18:20 - 20:00 A Posługa Biskupa Rzymu w perspektywie ekumenicznej (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-802 08:20 - 10:00 T Analiza patrystycznych źródel łacińskich (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Dariusz Piasecki
C-803 08:20 - 10:00 T Aspekty prawne nauczania religii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
C-818 08:20 - 10:00 T Socjologia religii (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-924 10:00 - 10:50 T Dogmatyka kontekstualna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Łukasz Mudrak
C-818 10:00 - 11:40 T Formy duszpasterstwa społeczno-charytatywnego. Wolontariat chrześcijański (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-802 10:00 - 10:50 T Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-802 10:50 - 11:40 T Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Maciej Hułas
C-924 10:50 - 11:40 T Wiara (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Łukasz Mudrak
C-924 11:40 - 13:20 T Bóg w historii (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
C-803 11:40 - 13:20 T Hermeneutyka biblijna (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
C-802 11:40 - 12:30 T Kościół w świecie późnego antyku (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
C-818 11:40 - 13:20 T Teologia i organizacja dzialalności charytatywnej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-846 11:40 - 13:20 T Walka duchowa (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-802 12:30 - 13:20 T Archeologia wczesnochrześcijańska (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
C-933 12:30 - 14:10 T Teologia katechezy (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-802 13:20 - 14:10 T Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
C-818 13:20 - 15:00 T Kościół w świecie współczesnym. Zasady obecności Kościoła w świecie (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Fiałkowski
C-807 13:20 - 15:00 T Pneumatologia i eklezjologia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
C-846 13:20 - 15:00 T Szkoły duchowości (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-803 14:10 - 16:40 T Język hebrajski biblijny - składnia (lektorat)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Krzysztof Kinowski
C-933 14:10 - 15:50 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-925 15:00 - 16:40 T Anglikańska teologia moralna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
C-924 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-905 15:00 - 16:40 T Sakrament pokuty i pojednania, sakrament małżeństwa (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-818 15:00 - 16:40 T Teologia praktyczna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Marek Fiałkowski
C-807 15:50 - 16:40 T Współczesne nurty duchowości (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-805 16:40 - 17:30 T Duchowość pustyni wewnętrznej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Wilczyński
C-818 16:40 - 18:20 T Ministerium ordinatum w Kościele (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-925 16:40 - 18:20 T Teologia moralna (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
C-805 17:30 - 18:20 T Duchowość nowej ewangelizacji cz. II (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Adam Wilczyński
C-809 18:20 - 20:00 T Etyka badań naukowych (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr Zbigniew Głowacki
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 10:00 - 11:40 T Rozwój duchowy (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
ONLINE 10:50 - 11:40 T Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 11:40 - 12:30 T Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-805 11:40 - 13:20 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-21 17:16