Wydział Teologii
Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 4) dr Elżbieta Kolbus
C-925 09:10 - 10:50 T Pedagogika rodziny (konwersatorium)dr Karolina Komsta-Tokarzewska
C-927 10:50 - 11:40 T Ochrona własności intelektualnej (wykład)dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
C-927 12:30 - 13:20 T Diagnoza środowiska społecznego i rodzinnego (ćwiczenia)Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-846 08:20 - 10:50 T Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa 1) mgr Aneta Daruk
C-919 11:40 - 12:30 T Rozwój religijny dzieci i młodzieży (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-906 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwojowa (wykład)dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
HS-110 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa 38) mgr Agnieszka Gołofit
HS-7A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 37) mgr Iwona Szyłejko
HS-110 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa 44) mgr Agnieszka Gołofit
C-818 17:30 - 19:10 T Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)Ks. dr Zdzisław Jancewicz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-925 10:50 - 12:30 T Religijno-moralne aspekty zarządzania gospodarstwem domowym (wykład)dr hab. Adam Zadroga
HS-7B 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 68) mgr Jarosław Dobosz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-224 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 60) mgr Agata Woźniak
C-803 10:50 - 11:40 T Funkcjonowanie zdrowego systemu rodziny (ćwiczenia)Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
C-803 11:40 - 13:20 T Wybrane zagadnienia z moralności małżeńskij i rodzinnej (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
C-803 13:20 - 15:00 T Poradnictwo specjalistyczne w instytucjach świeckich i kościelnych (konwersatorium)Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19