Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-1038 08:20 - 09:10 T Style i gatunki muzyki wielogłosowej (wykład)dr Marek Bebak
C-1038 09:10 - 10:50 T Historia form i gatunków muzycznych (wykład)dr Marek Bebak
C-1020 14:10 - 15:00 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1002 15:00 - 16:40 T Instrumentologia (seminarium)dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
C-927 16:40 - 18:20 T Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-1044 08:20 - 09:10 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
C-1025 08:20 - 10:00 T Polifonia religijna (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
C-1002 11:40 - 12:30 T Ikonografia instrumentów muzycznych (wykład)dr Andrzej Gładysz
C-1020 11:40 - 12:30 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1044 11:40 - 12:30 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
C-1002 12:30 - 13:20 T Literatura symfoniczna (ćwiczenia)dr Andrzej Gładysz
C-1020 12:30 - 13:20 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1044 12:30 - 13:20 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
C-1002 13:20 - 15:00 T Kultury muzyczne świata (wykład)dr hab. Tomasz Rokosz
C-1044 13:20 - 14:10 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
C-1038 15:00 - 16:40 T Dydaktyka (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1020 08:20 - 09:10 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1038 09:10 - 10:50 T Antropologia muzyki (wykład)dr hab. Tomasz Rokosz
C-1020 09:10 - 10:00 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1038 10:50 - 12:30 T Chóralistyka (wykład)dr hab. Grzegorz Pecka
C-1026 12:30 - 14:10 T Etnomuzykologia i Hymnologia (seminarium)dr hab. Tomasz Rokosz
C-1044 14:10 - 15:00 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1038 09:10 - 10:50 T Metodologiczne rozwiązania w zakresie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych (warsztaty)dr Anna Badora
C-1038 10:50 - 12:30 T Pedagogika pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo (wykład)dr Ewelina Świdrak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19