Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-106 07:30 - 09:10 T Korespondencja biznesowa w języku rosyjskim - praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ewelina Jasińska-Grabowska
CN-106 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa 2) dr Ewelina Jasińska-Grabowska
CN-106 10:50 - 12:30 T Korespondencja biznesowa w języku rosyjskim - praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ewelina Jasińska-Grabowska
C-903 10:50 - 12:30 T Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
CN-106 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa 1) dr Ewelina Jasińska-Grabowska
GG-308 15:00 - 16:40 T Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (warsztaty)dr Marta Kaczmarczyk
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-106 09:10 - 10:50 T Literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
C-927 09:10 - 10:50 T Literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa 2) mgr Maciej Czerniakowski
GG-245 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 2) dr Ewelina Bańka
C-1043 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 1) mgr Karolina Kulas
CN-106 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa 3) mgr Sylwia Niewczas
GG-245 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 1) dr Ewelina Bańka
C-1043 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 3) mgr Karolina Kulas
CN-106 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa 2) mgr Sylwia Niewczas
GG-245 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 3) dr Ewelina Bańka
C-1043 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 2) mgr Karolina Kulas
CN-106 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa 1) mgr Sylwia Niewczas
GG-308 15:50 - 16:40 T Odmiany przekładu (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Marcin Cybulski
GG-308 16:40 - 17:30 T Odmiany przekładu (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Marcin Cybulski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-1038 07:30 - 09:10 T Korespondencja biznesowa w języku angielskim – praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Maciej Czerniakowski
CN-106 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 1) dr Joanna Kozieł
C-719 09:10 - 10:50 T Korespondencja biznesowa w języku angielskim – praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Maciej Czerniakowski
CN-106 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Marcin Cybulski
CN-106 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Marcin Cybulski
CN-106 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 2) dr Joanna Kozieł
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-106 09:10 - 10:50 T Literatura ukraińska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium)dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
CN-106 10:50 - 12:30 T Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
GG-305 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)dr Tatiana Kołodyńska
GG-305 14:10 - 15:50 T Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR (konwersatorium - Grupa 2) prof. dr hab. Witold Kołbuk
GG-315 15:00 - 15:50 T Warsztat pracy tłumacza z tekstem specjalistycznym (konwersatorium - Grupa 1) dr Albert Nowacki
GG-305 15:50 - 17:30 T Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR (konwersatorium - Grupa 1) prof. dr hab. Witold Kołbuk
GG-315 15:50 - 16:40 T Warsztat pracy tłumacza z tekstem specjalistycznym (konwersatorium - Grupa 2) dr Albert Nowacki
GG-315 16:40 - 18:20 T Korespondencja biznesowa w języku ukraińskim - praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia)dr Albert Nowacki
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-106 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty)dr Dagmara Nowacka

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-30CN-106 07:30 - 09:10 Literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-22CTW-104 10:00 - 13:20 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Jerzy Skwarzyński
2023-06-22GG-308 14:10 - 17:30 Praktyczna nauka języka ukraińskiego (egzamin)dr Marta Kaczmarczyk
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-23GG-245 09:10 - 14:10 Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)dr Jerzy Skwarzyński
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-26CTW-204 11:40 - 14:10 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)dr Lubomir Puszak
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-28GG-305 09:10 - 15:00 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)dr Lubomir Puszak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 17:16